Een aloude combinatie waardoor gloednieuwe werken ontstaan: onze kerk verheugt zich in een actieve groep kunstenaars die objecten maakt die vanuit geloof geïnspireerd zijn.

De leden van de groep werken met verschillende materialen: onder andere zijn er met regelmaat schilderijen, beelden, werken met textiele werkvormen, gemengde technieken. Verrassend wat er telkens ontstaat! 

Gods Woord vraagt in iedere tijd om een eigen vertaling. Alle mogelijke disciplines zijn daarbij van belang. Looft hem met fluiten en snaren, met penselen en beitels!

De eerste expositie was: “Kerk zijn in deze wereld”.

De tweede expositie was: De Emmaüsgangers”.

De derde expositie was: “Expositie van vrij werk”.

De vierde expositie was: “We-in-Art”

De vijfde expositie was: “Licht”

De zesde expositie was met ingang van zaterdag 04 maart 2023: “Expositie Pasen-Pinksteren”

De zevende expositie was met ingang van 10 juni 2023 een “Open Expositie door gemeenteleden”.

De achtste expositie met ingang van 08 oktober 2023 is: “Expositie Israël n.a.v. Israëlzondag”

Een aantal keer per jaar verzorgt onderstaande groep kunstenaars een expositie in de Emmaüskerk. Op werkdagen kunt u zeer vaak terecht in de kerk. Aan de koster, Adwout Groenevelt, telefonisch te bereiken onder nummer 0342-729191, kunt u vragen of u er terecht kunt om de lopende expositie te bekijken.  Uiteraard is het ook mogelijk zondag na een dienst het getoonde werk in ogenschouw te nemen.

Voor informatie: Joke Tolkamp, e-mail kerkenkunst@pgbarneveld.nl

In onderstaand gedeelte van de website stelt iedere kunstenaar zich voor en is werk te zien van haar/hem.

De werken hieronder zijn niet te bezichtigen, maar geven een beeld van de kunstenaar. Het kan zijn dat deze werken een keer tentoongesteld gaan worden, maar voorlopig niet.

Arkadi Natanov

Cor van Rijn

Dikkie van de Wal

Gerda Roseboom

Hanny van Ee

Hans Boland

Jaap van Maren

Jan Hiensch

Joke Tolkamp

Joop Nap

Julia Borsboom

Jurry Pott

Leo Rakhorst