Een aloude combinatie waardoor gloednieuwe werken ontstaan: onze kerk verheugt zich in een actieve groep kunstenaars die objecten maakt die vanuit geloof geïnspireerd zijn.

De leden van de groep werken met verschillende materialen: onder andere zijn er met regelmaat schilderijen, beelden, werken met textiele werkvormen, gemengde technieken. Verrassend wat er telkens ontstaat! 

Gods Woord vraagt in iedere tijd om een eigen vertaling. Alle mogelijke disciplines zijn daarbij van belang. Looft hem met fluiten en snaren, met penselen en beitels!

We starten de tentoonstelling met het thema: “Kerk zijn in deze wereld”. Deze kunt u zien tot en met november 2021. Vervolgens komt een deel van de naam van onze kerk in het middelpunt te staan: “De Emmaüsgangers”. Deze zal tot februari 2022 in de kerk te bezichtigen zijn. Een prachtig nieuw begin voor onze mooie kerk.

Een aantal keer per jaar verzorgt deze groep een expositie in de Emmaüskerk. Bij de vernieuwbouw is bewust een ruimte geschikt gemaakt voor exposities. Deze zijn vrij toegankelijk.  Op werkdagen kunt u zeer vaak terecht in de kerk. Aan de koster, Adwout Groenevelt, telefonisch te bereiken onder nummer 0647874432, kunt u vragen of u er terecht kunt om de lopende expositie te bekijken.  Uiteraard is het ook mogelijk zondag na een dienst het getoonde werk in ogenschouw te nemen.

In onderstaand gedeelte van de website stelt iedere kunstenaar zich voor en is werk te zien van haar/hem.

De eerste expositie in de Emmaüskerk: meteen raak.

Onder de titel Kerk zijn in deze wereld heeft de commissie die kunst in onze kerk vormgeeft en dertien mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij onze gemeente, een kleurrijke en sterke tentoonstelling gemaakt. 

Aangrijpend, verstillend, filosofisch, verstrekkend. Boeiend is het om te proeven hoe ieder, op een of andere wijze blijk gevend van verbondenheid met onze geloofstraditie, tot een eigen invulling komt van dit thema.  Opvallend hoe velen een directe of indirecte koppeling maken naar een Bijbelgedeelte dat hen raakt. Van Genesis tot en met het evangelie van Johannes spreekt de Schrift door hart, hoofd en handen van deze getalenteerde en diverse kunstenaars.  Wie kernwoorden, centrale verhalen, kardinale noties uit de Bijbel wil communiceren, zal in deze expositie een unieke kans ontdekken om eigen én gezamenlijk geloof te voeden.

Elk werk maakt duidelijk hoe je het thema Kerk in deze wereld kunt benaderen. Wie goed kijkt, zal met zijn hart kijken. Zoals Jezus deed toen hij samen opliep met twee mensen die een dubbele reis maakten van en naar Emmaüs.  Deze expositie leent zich goed om in alle rust bij te verwijlen, om tot brood en wijn te worden, om thuis te raken bij de Levende én om met elkaar op weg te gaan. Laten wij zo het woord aan het beeld, dan zal de Geest vrolijk, veelkleurig en verbindend vaardig blijken – ook aan en in ons.

De officiële opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 11 september om 16.00 uur in de ontmoetingshal van de Emmaüskerk. Vanaf zondag 12 september t/m 22 november is de tentoonstelling te bezoeken tijdens de openingsuren van de kerk.

Adriaan Plantinga

Dit jaar is het thema “kerk zijn in deze wereld” en wordt geopend op zondag 19 september 2021 in de Emmaüskerk o.l.v. ds. Atzo Nicolai.

De werken in dit bericht zijn niet te bezichtigen, maar geven een beeld van de kunstenaar. Het kan zijn dat deze werken een keer tentoongesteld gaan worden, maar voorlopig niet.

Arkadi Natanov

Cor van Rijn

Dikkie van de Wal

Gerda Roseboom

Hanny van Ee

Hans Boland

Jaap van Maren

Jan Hiensch

Joke Tolkamp

Joop Nap

Julia Borsboom

Jurry Pott

Leo Rakhorst