Tijdens zijn studie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht raakte Jan Hiensch geïnteresseerd in iconografie, de zoektocht naar de context en onderliggende betekenis van een kunstwerk. Getroffen door de verstilde schoonheid en intensiteit van oosters-orthodoxe iconen, ervoer Jan iets van de eeuwigheid. Sinds dat moment zijn iconen zijn belangrijkste bron van inspiratie en expressie. In zijn hedendaagse iconen-in-lood verbeeldt Jan Hiensch zijn antwoorden op levensvragen. Het langdurige proces van schetsen, bewerken van de plaat lood tot een reliëf, schilderen en oxideren van elk icoon, draagt bij aan de doorleefdheid van het kunstwerk.

Naast het werken met lood neemt Jan deel aan kunstroutes en is zijn werk te zien in beeldentuinen. Meest recent is het ‘monument voor te vroeg geboren’ dat hij samen met collega Julia Borsboom ontwierp en realiseerde op begraafplaats De Plantage in Barneveld