ZWO Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Onze doelstellingen

 1. Invulling en bekendheid geven aan het werk van de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de leden van de kerk. Dit in samenwerking met Kerk in Actie in Utrecht
 2. Werken aan een duurzame relatie met mensen in andere delen van de wereld, op basis van gelijkwaardigheid, waarin we allen geven en ontvangen middels: samen helpen, delen, bouwen, groeien en vieren.
 3. In wisselwerking met mensen in andere delen van de wereld, van elkaar leren, elkaar bemoedigen en ondersteunen. Vooral in situaties van armoede, verdrukking, onrecht, oorlog, onderdrukking en vervolging. Ook het bijdragen aan het verlenen van noodhulp in situaties van (natuur-)rampen.
 4. Werken aan veranderingen in kerk en samenleving waartoe het evangelie ons roept. Samen met anderen nadenken over relaties en structuren in de wereld.

 

Als werkgroep van de diaconie houden wij ons bezig met diverse activiteiten.

Een aantal activiteiten zijn:

 • Voorbereiden mede uitvoering geven aan de ZWO diensten die 2x per jaar gehouden worden.
 • Voorbereiding en mede organiseren van diensten in de 40 dagentijd.
 • Verzorgen van toelichtingen en Powerpointpresentaties bij diverse collectes.
 • Met Kerst en Pasen wordt aandacht gevraagd voor mensen, die b.v. om politieke redenen gevangen zitten. Dit gebeurt door handtekeningenacties en het versturen van wenskaarten.
 • We ondersteunen voor een periode van 3-4 jaar vanaf begin 2018 het project Nehemia. Dit is een activiteit van Jeugd met een Opdracht / familie Slager in Zuid-Afrika, township Worcester, wijk Roodewal. Uitgangspunt van het project is "Delen van de liefde van God en Jezus om weer hoop te geven en levens opnieuw op te bouwen". Dat is zeer belangrijk als je bijv. weet dat er in Zuid-Afrika nog steeds heel veel onveilige gebroken gezinnen zijn. 66% van de kinderen groeit op zonder vader (!) en ook tweederde haalt of voltooit het voortgezet onderwijs niet (!). De jeugdwerkloosheid en -criminaliteit is dan ook zeer hoog en het gevoel van uitzichtloosheid is groot. Het christelijke Nehemia project heeft tot doel: "Het voorkomen van voortijdige schoolverlating, het toerusten van leiders, het geven van hoop en het zijn van rolmodellen". Daarvoor zijn er de afdelingen ECO-boys en -girls voor tieners (Equipping Christ Officers) en SOC-men voor 18-plus (Servants of Christ). Door diverse naschoolse activiteiten worden jongens en meisjes getraind en toegerust, om weer regie over hun eigen leven te verkrijgen. Door hen persoonlijk te begeleiden en te mentoren werken we samen aan een hoopvolle toekomst. Door middel van diverse acties probeert de ZWO-commissie samen met u de nodige financiële middelen voor dit goede werk te verwerven.

 

 • We organiseren thema-avonden met betrekking tot ZWO.
 • De verspreiding van het Kerk in Actie magazine.

 

Verder staan er twee zondagen van het jaar in het teken van de zending en twee in het teken van het werelddiaconaat. De collectes zijn dan speciaal bestemd voor genoemde onderdelen van het werk. Ook kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij deze activiteiten en kunnen zo op hun eigen wijze een bijdrage leveren. De gemeenteleden worden over deze activiteiten regelmatig geïnformeerd door bijdragen in Samenloop. Ook plaatselijk heeft de werkgroep contact met scholen uit de omgeving en met andere organisaties die zich richten op hulp aan de medemensen in andere werelddelen.

Tevens is het mogelijk om voor het werk van ZWO en Kerk in Actie op een eenvoudige manier geld bijeen te brengen door Ansichtkaarten en postzegels te sparen of Oude mobieltjes in te zamelen. Zie hiervoor de informatie op de vervolgpagina's.

Contact

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

Secretaris: Gerald Kersjes
Adres: Lakenvelderlaan 162, 3772 PE Barneveld
E-mail: zwo@pgbarneveld.nl

Voor giften aan de ZWO kunt u gebruik maken van ons rekening nummer: NL89ABNA0553419072, ten name van Diaconie Protestantse gemeente Barneveld.

Wilt u ook per mail nieuws ontvangen van Kerk in Actie ?

In onze kerk collecteren we regelmatig voor het werk van Kerk in Actie, die het zending- en (wereld)diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland uitvoert. Kerk in Actie geeft een digitale nieuwsbrief uit voor alle gemeenteleden en donateurs die bijdragen aan haar werk. Deze nieuwsbrief, genaamd Kerk in Actie Express, verschijnt 1 keer per maand per e-mail met vijf à zes korte berichten.

Wilt u Kerk in Actie Express ook ontvangen?
Meldt u zich dan aan via de website van Kerk in Actie.

De ZWO en Kerk in Actie willen u hartelijk bedanken voor de steun die u biedt via de collectes voor Kerk in Actie in onze kerk.

Kerkdiensten

 • 24-02 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. J.J. Esveldt

 • 24-02 | 19:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Preek van de Leek door Nico Knibbe

 • 03-03 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Drs. H.R. van Riezen uit De Glind

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland