Diaconie

Kerkenraad – Moderamen

Kerkrentmeesters

Muziekpionier

Pastoraal team

Predikanten

Correspondentieadres:
Postbus 100
3770 AC Barneveld

Kerkbode “Emmaüs InZicht”

Voor meer informatie: https://pgbarneveld.nl/emmaus-inzicht

Kerkelijk Bureau

Voor ledenadministratie, trouwen in de kerk, dopen enzovoort komt u via deze link aan de contactgegevens.

Koster

Adwout Groenevelt
De Savornin Lohmanlaan 1
06-47874432
koster@pgbarneveld.nl

Mailadressen ten behoeve van de kerkdiensten

Mededelingen beamerpresentatie voorafgaande aan de dienst en ruilingen van diensten door ambtsdragers: afkondigingen@pgbarneveld.nl

Informatie t.a.v. liturgie, beelden of informatie die tijdens de dienst gepresenteerd moet worden: beamteam@pgbarneveld.nl

Vragen opmerkingen dan wel technische zaken, zoals geluid en beeld: techniek@pgbarneveld.nl

Nieuwbrief

Voor aanvraag digitale of papieren nieuwsbrief: nieuwsbief@pgbarneveld.nl

Verhuur en reserveringen van (kerk)zalen Emmaüskerk:

Adwout Groenevelt, 06-47874432
Gied van den Brink
Voor beiden is het e-mailadres: zalen@pgbarneveld.nl
 

Voorbede aanvragen

Stuur uw verzoek per e-mail aan: voorbede@pgbarneveld.nl

Webmaster

Het beheer van de website wordt uitgevoerd door een team van mensen. U kunt ons bereiken met uw suggesties, vragen en tips op webmaster@pgbarneveld.nl.