Kern- en Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Pastoraal team

Predikanten

Algemeen telefoonnummer
0342-729191

Correspondentieadres:
Postbus 100
3770 AC Barneveld

Bloemen

Voor de bloemengroet: bloemengroet@pgbarneveld.nl
Voor liturgisch bloemschikken: bloemschikken@pgbarneveld.nl

E-mailadressen

Voor vragen over of aanmaken van e-mailadressen: beheeremail@pgbarneveld.nl

Groene kerk

Voor meer informatie: Groene Kerk

HOOP

Voor meer informatie: HOOP

Kerkbode “Emmaüs InZicht”

Voor meer informatie: Emmaüs InZicht

Kerkelijk Bureau

Voor ledenadministratie, trouwen in de kerk, dopen enzovoort. Voor meer informatie: Kerkelijk bureau

Kerk en Kunst

Voor meer informatie: kerkenkunst@pgbarneveld.nl

Kerkuitzendingen thuis luisteren of bekijken

Voor meer informatie: kerkradio@pgbarneveld.nl

Koster

Adwout Groenevelt
De Savornin Lohmanlaan 1
0342-729191
koster@pgbarneveld.nl

Mailadressen ten behoeve van de kerkdiensten

Mededelingen beamerpresentatie voorafgaande aan de dienst en ruilingen van diensten door ambtsdragers: afkondigingen@pgbarneveld.nl

Informatie t.a.v. liturgie, beelden of informatie die tijdens de dienst gepresenteerd moet worden: beamteam@pgbarneveld.nl

Mannengroep Reisgenoten

Voor meer informatie: secretarisreisgenoten@pgbarneveld.nl

Nieuwsbrief

Voor aanvraag digitale of papieren nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgbarneveld.nl

Organisten

Voor een bericht aan al onze organisten: organisten@pgbarneveld.nl

Verhuur en reserveringen van (kerk)zalen Emmaüskerk:

Adwout Groenevelt, 0342-729191
e-mailadres: zalen@pgbarneveld.nl

Voorbede aanvragen

Stuur uw verzoek per e-mail aan: voorbede@pgbarneveld.nl

Wijdekerk & Tafeltijd

Voor meer informatie: Wij zijn een inclusieve kerk

Webmaster

Het beheer van de website wordt uitgevoerd door een team van mensen. U kunt ons bereiken met uw suggesties, vragen en tips op webmaster@pgbarneveld.nl.

ZWO

Voor meer informatie: ZWO