De Protestantse Gemeente te Barneveld heeft 4 predikanten in dienst. Zij stellen zichzelf hieronder aan u voor inclusief hun contactgegevens.

Teamoverzicht

Adriaan Plantinga is in januari 2021 bevestigd als predikant voor onze kerk.
Een eerste periode laat ik me graag verrassen door wie ik ontmoet. Wat een kans voor gemeenteopbouw om een sterk vernieuwd gebouw te betrekken. Behalve recente geloofsimpulsen van Halik en Borgman, draag ik teksten van Teresa van Avila met me mee. En als een tekst haakt bij mij, dan hoor ik er met regelmaat een melodie bij. Zo ontstond onderstaande liedmeditatie:

Voor mij is het ten diepste gekend, ja verwacht zijn door God, van grote waarde. Wie weet hebben wij kunnen wij juist in deze pandemietijd dit ervaren.

Atzo Nicolai is in 2001 predikant geworden bij de Immanuëlkerk. 
Persoonlijke boodschap: ‘De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. De Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd.’ Die tekst uit Jesaja 50 spreekt mij momenteel erg aan.
Ik haal daaruit de oproep om zo te luisteren dat de ander de ruimte krijgt om zich uit te spreken en zo te spreken dat bij de ander de oren open gaan. Als we in de nieuw ontstane gemeente elkaar zo zullen horen en aanspreken dan zullen we groeien als de ene gemeenschap waar de Stem van God gehoord en beantwoord wordt.

Jan Esveldt neemt vanaf 26 augustus 2018 wijk 4 waar i.v.m. de vacature die onstaan is door het vertrek van Wilbert van Iperen. Jan is emeritus predikant, hij werkte tot voor kort in Nijkerk en hij woont met zijn vrouw in Amersfoort.

Philip Spaa (25 augustus 1966) is in 2004 predikant geworden bij de Bethelkerk. 
Favoriete uitspraken: “Een mens weet pas dat hij iets weet, als hij weet dat hij niets weet” (Socrates)
en “komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen” (Gez. 242 LvdK).