De dienstdoend coördinerend predikant is te bereiken via telefoonnummer: 0342-729191


De Protestantse Gemeente te Barneveld heeft 4 predikanten in dienst. Zij stellen zichzelf hieronder aan u voor inclusief hun contactgegevens.

Teamoverzicht

Adriaan Plantinga is in januari 2021 bevestigd als predikant voor onze kerk.
Een eerste periode laat ik me graag verrassen door wie ik ontmoet. Wat een kans voor gemeenteopbouw om een sterk vernieuwd gebouw te betrekken. Behalve recente geloofsimpulsen van Halik en Borgman, draag ik teksten van Teresa van Avila met me mee. En als een tekst haakt bij mij, dan hoor ik er met regelmaat een melodie bij. Zo ontstond onderstaande liedmeditatie:

Voor mij is het ten diepste gekend, ja verwacht zijn door God, van grote waarde. Wie weet hebben wij kunnen wij juist in deze pandemietijd dit ervaren.

Atzo Nicolai is in 2001 predikant geworden bij de Immanuëlkerk. 
Persoonlijke boodschap: ‘De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. De Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd.’ Die tekst uit Jesaja 50 spreekt mij momenteel erg aan.
Ik haal daaruit de oproep om zo te luisteren dat de ander de ruimte krijgt om zich uit te spreken en zo te spreken dat bij de ander de oren open gaan. Als we in de nieuw ontstane gemeente elkaar zo zullen horen en aanspreken dan zullen we groeien als de ene gemeenschap waar de Stem van God gehoord en beantwoord wordt.

Marieke den Braber is in augustus 2022 bevestigd als predikant voor onze kerk.
Geloven is hard werken en ontspannen. Hard werken, omdat er in elke fase van je leven andere vragen, aandachtspunten en gedachten zijn. En je vindt, of zoekt, dan andere antwoorden, richtingen of wegen om te gaan. Het is ook ontspannen, want geloven gebeurt ook juist als je even er niet mee bezig bent. Als ik muziek luister heb ik van die momenten die rust geven, die raken, die zomaar ineens mooi zijn of vrolijk maken: daarin zie ik dan ook God. Als predikant is ‘geloven’ niet mijn werk: wel is mijn werk om samen met jou en u over geloven in gesprek te gaan, op elk moment van het leven. En te zoeken naar inspiratie, momenten die van God iets geven: in een kerkdienst, bij het luisteren naar muziek, terwijl we iets samen doen of juist stil zijn. 

Philip Spaa (25 augustus 1966) is in 2004 predikant geworden bij de Bethelkerk. 
Favoriete uitspraken: “Een mens weet pas dat hij iets weet, als hij weet dat hij niets weet” (Socrates)
en “komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen” (Gez. 242 LvdK).