Expo “Licht” is op 26 november 2022 geopend in de Emmaüskerk

Tijdens de opening op 26 november 2022 hebben veel  belangstellenden genoten van mooie woorden van Adriaan Plantinga en Leo Rakhorst en van de prachtige improvisatie op het orgel door Erik van Veelen.

Alieke van der Meer: “Reis naar het licht” (2022)

Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan het water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. Jeremia 17:7 – 8
Verloren in de overheersende duisternis dwaalt de reiziger door duistere grotten, zoekend naar licht. Wanneer hij zich door de zoveelste gang van het oneindige gangenstelsel waant, trekt een zachte echo van stromend water ineens zijn aandacht. Terwijl de reiziger zich laat leiden door de fluistering van het water, vult de duisternis zich langzaam met een spoor van licht.
Dan bereikt hij de uitweg, waar een ontzagwekkend schouwspel van licht en leven zich onthult voor het aangezicht van de reiziger. Lichtstralen reizen door de opening in de grot en verlichten de boom in het midden, waaruit een bron van water en leven ontspringt. Gouden poorten schijnen op, een representatie van het bouwwerk van Gods Koninkrijk. Witte duiven spreiden hun vleugels naar het licht, een symbool van vrede. Zoals de reiziger kan ieder mens zich regelmatig in de donkere onzekerheid van het leven bevinden, en zijn wij allen in een voortdurende zoektocht naar het licht van het Koninkrijk van God. Echter is dit licht hier en daar al zichtbaar op aarde, en sluiten de volgende woorden van Jezus ook aan op dit kunstwerk: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Johannes 8:12

Arkadi Natanov: “Licht en de geschiedenis”

Het verleden van een persoon verdwijnt maar laat altijd een spoor na.
Je hoeft alleen maar een lichtstraal in de goede richting te richten.

Cor van Rijn: “Dwaallicht

Dwalen in je gedachten
Moedeloos lopend in het bos
Werd mij blik vertroebeld
Al waar het kijkend door een waas.

Plots werd mijn blik getrokken
en zag een bloem te pronken
te schitteren
in de morgenzon.

Als een bloem de storm kan weerstaan,
Wie ben ik, die dat niet kan?
Het vertrouwen nam toe
en de veerkracht kwam terug.

Ook al is het leven nog zo donker
Er komt een moment
dat het rondom jou weer lichter wordt
en de toekomst het weer wint.

Dikkie van de Wal: “Geen titel”

Zonder donker geen licht.

Gerda Roseboom: “Vertrouwen”

Terwijl donkere ondertonen zich verzamelen
vragen en zorgen zich aandienen,

is er – wat geinig:
iemand die zwaait
zo klein als Hij is.

In de diepte
komend van alzo hoge

is daar
komt daar
verrast daar
de Overwinnaar.

Hanny van Ee: “Stad met de paarlen poorten”
Hans Boland: “Staartverlichting”

Licht. Een ongrijpbare materie. Een trilling van elektromagnetische straling, die we slechts waarnemen als het gereflecteerd wordt.
Van een heel andere orde is het licht waarvan sprake is in psalm 119 : 105.

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

                                     Het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1969

Uw woord is een lamp bij mijn voet,
het licht op mijn pad.

                                     Grootnieuws Bijbel, KBS en NBG, 1983

Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

                                     De Nieuwe Bijbelvertaling, NBG 2004

Uw woorden zijn voor mij als een lamp in het donker,
als een licht in mijn leven.

                                     Bijbel in gewone taal, NBG 2014

Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

                                      NBG 21

Jaap van Maren: “Zonnestralen”
Jaap van Maren: “Doorbrekend licht”

lied 600 : 1

Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levens teken,
Werp uw waarheid om ons heen!

Jan Hiensch: “Kerst 2014”

Na een ongewild afscheid van mijn geliefde en mijn vertrouwde omgeving ben ik alleen met kerst. Dat ik alleen ben is overigens wel míjn keuze; familie en vrienden wil ik niet belasten met mijn verdriet. 
Omdat ik in de natuur eerder troost heb ervaren én omdat het een zonnige dag is, stap ik in de auto voor een wandeling. Onderweg deel ik mijn verdriet met God. 
‘Een teken van zijn nabijheid’, waar ik om gevraagd heb, krijg ik als ik nog geen 500 meter heb gewandeld: Naast het pad zie ik een regenboog ontstaan die minutenlang de akker raakt. Ik ben stil, ontroerd, verwonderd én getroost. 
Thuis dicht ik ‘in nieuw licht wordt alles anders’. En zo is het ook gegaan: Dit jaar vier ik voor de vijfde keer kerst in een ‘nieuw’ thuis, met een lieve ‘nieuwe’ vrouw, ‘nieuwe’ schoonouders, ‘nieuwe’ kinderen en kleinkinderen. Deze dagen lééf ik in het Wonder en weet me gezegend. Ik heb ervaren dat bij God alles mogelijk is; dat hij persoonlijk betrokken wil zijn. 
Ik hoop dat u dat ook ervaart en wens u in dat licht gezegende kerstdagen en een gezegend nieuwjaar.

Joke Tolkamp: “Onstuitbaar licht”

Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar
Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind,
uw koninkrijk, uw licht.
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd,
geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd.
Gedenk ons die als hij geboren zijn eens en voorgoed,
die uit zijn mond uw naam hebben gehoord,
die moeten leven in de schaduw van de dood
die moeten leven in de schaduw van de dood.
Hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna,
hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna.
Huub Oosterhuis
Lied 493 uit het Liedboek van de kerken
Het lied ‘Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar’ vertelt dat Gods
liefde zichtbaar wordt in mensen. Soms zie je “zijn gelaat” in een liefdevolle blik
naast je. Een vriendelijk woord, een goed gesprek, delende handen.
Ook, en niet in de laatste plaats, bij de geboorte van een kind. Hoe wonderlijk
en mooi. Ons zómaar in de schoot geworpen. Onstuitbaar licht!
In deze tijd gedenken we de geboorte van Jezus. Hét Licht van de wereld.
De mens waarin geen duisternis is!
Wij leven, net als Jezus in zijn tijd, in een gebroken wereld. Vol geweld en
onrechtvaardigheid. Te zien aan de donkere aarden kleuren op het schilderij.
En tóch is daar ook het wonder! We mogen hopen en geloven dat Zijn Licht in
een mensenkind doorbreekt, onstuitbaar!

Joop Nap: “Bewolkt licht”

Reikend naar licht.
Zwevend over de wolken.

Maar kunnen de wolken jou wel dragen? Ze zijn vluchtig, net als gedachten soms: snel voorbij, zo door te prikken. En toch zijn al die gedachten deel van je leven.
Behoedzaam klimt de figuur hier langs de wolken van gedachten omhoog.
Wat maakt het dat je op de wolken van je gedachten kunt klimmen, er stappen mee kunt zetten?
Is het de hoop, die je kracht kan geven waar het moeilijk is? Of is het lef, om stappen te zetten waar het niet zo logisch lijkt. Is het oefening omdat je het eerder al deed, of juist vertrouwen dat hoewel je er niet eerder kwam, je dit kunt? Of is het het Licht. Licht dat onder en tussen al die gedachten door, Gods kracht verbeeldt die jou draagt. Licht dat je omschijnt, dat je draagt als je op weg bent naar…

ds. Marieke den Braber.

Julia Borsboom: “Sparks” (2022)

‘Er is heiligheid in het universum, niet omdat de kosmos heilig is, maar omdat God erin aanwezig is. Alles van het leven heeft een mate van heiligheid: de kunst is steeds om die kleine vonkjes te bevrijden’ (Shoshanna Brombacher)

Licht dat ons aanstoot in de morgen  (Huub Oosterhuis) is aanleiding voor dit werk. De term Veelstemmig Licht drukt voor mij uit dat er in ons en om ons heen Licht te vinden is. Mensen, dingen, natuur en cultuur hebben allemaal hun eigen stem, hun eigen Licht. Zo zijn vonken van het Goddelijk Licht overal om ons heen. Vaak moet je je best doen om ze te (willen) zien. Is er een manier om dit zoeken naar dit Licht makkelijker te maken?

Dit werk bestaat uit een geschilderd portret dat is gefotografeerd door een met metaal versmolten glas dat dient als lens om het Goddelijk Licht zichtbaar te maken.

Jurry Pott: “Licht”

Licht, voortijdig licht, dat ons aanstoot in de morgen
van elke nieuwe dag, zon van warmte en genade,
waarvan het licht in vele stralen, – gefragmenteerd
in kleuren van zonsopgang tot zonsondergang –
goudomrand als in een prisma kleurrijk uiteenvalt.

In die overweldigende lichtgloed voel ik mij geborgen,
het licht omvat mij geheel, klinkt als een ballade
– zoetgevooisd gezongen op hoge toon , gepassioneerd –
Christus ons Licht, schijn in ons, het is de lofzang
het is of alles, maar dan ook echt alles samenvalt.

Leo Rakhorst: “Kunst licht”

Spelen met licht

Licht en muziek,
emotie en tonen. 
Gevlucht in een lied,
waar tranen nog lonen.
                            Muziek lijkt simpel,
                            het leven bruist er.
                            Die ander speelt,
                            en jij , jij luister.

Ook licht maakt vreugde in je vrij.
Als  sterrenlicht in duizendtallen
in eeuwig licht is stil gevallen ,
dan komt de Hemel  dichterbij.   
                            Ook door kunst gebaande paden,
                            geven licht en schaduw waarde.
                            Fantasie uit diepe bronnen,
                            lichten op als duizend zonnen.
Een hand vol licht , zomaar te krijgen,
zal menig wensdroom overstijgen.
Duizend zonnen elke dag,
die je zelf ontdekken mag.

        © Leo.   

Yvonne de Graaf: “Schuilkelder”

Micha 7:8

“Al zit ik in het duister, de Here zal mij tot licht zijn.”