Ons kerkblad “Emmaüs InZicht”

Heeft u een interessant, leuk of anderszins lezenswaardig artikel, mailt u dit dan naar de redactie via inzicht@pgbarneveld.nl. Meer informatie over het steeds doorgaande werk in onze gemeente wordt vermeld in ons prachtige kerkblad Emmaüs InZicht, dat in de regel één keer in de maand verschijnt.

Kopij- en verschijningsdatums Emmaüs InZicht eerste helft 2024

Als u wel eens kopij moet schrijven kan het handig zijn als u weet hoe in 2024 de kopij- en verschijningsdatums van Emmaüs InZicht, vallen. Als u wijkcontactpersoon bent zijn de datums van verschijnen voor u belangrijk in verband met de bezorging. Wij geven u de datums hieronder.

       

Verschijningsdatum:  Kopij inleveren uiterlijk:
15 februari 202401 februari 2024
21 maart 2024  07 maart 2024  
25 april 2024     11 april 2024
06 juni 202423 mei 2024
11 juli 202427 juni 2024

         

In de Emmaüskerk worden telkens als het blad verschijnt enkele exemplaren in de hal op de leesplank gelegd. Die zijn bedoeld voor gasten en anderen – lid of geen lid – die een keer een blad willen meenemen.

Advertenties

Voor vragen over advertenties of adverteren: advertenties@pgbarneveld.nl

Bezorging

De papieren versie van het kerkblad Emmaüs InZicht wordt op alle adressen van onze gemeente bezorgd. Eenmaal per jaar vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Indien u wenst, kunt u het kerkblad uitsluitend digitaal òf digitaal en op papier ontvangen. Stuur een e-mail naar bezorgingkerkblad@pgbarneveld.nl en vermeld daarin uw keuze, naam en adresgegevens.

Voor overige vragen over de bezorging, stuur een e-mail naar bezorgingkerkbad@pgbarneveld.nl

Nieuwsbrief

Rooster verschijnen Nieuwsbrief en aanleveren kopij voor Nieuwsbrief

Ook in 2024 zal de tweewekelijkse Nieuwsbrief met nieuws over de kerkdiensten, het pastorale nieuws en een agenda verschijnen. Daarnaast, afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die overblijft, zal er nog informatie kunnen worden gegeven over bijv. een bijzonder collecte of een bijzondere activiteit uit de agenda.

Hieronder worden de data voor de eerste helft van 2024 vermeld waarop de Nieuwsbrief verschijnt alsmede de data waarop de kopij daarvoor moet worden aangeleverd. Kopij kan worden gestuurd naar nwbrf@pgbarneveld.nl.   

Verschijningsdatum:Kopij inleveren uiterlijk:
12 januari 202411 januari 2024 19.00 uur
26 januari 202425 januari 2024 19.00 uur
09 februari 202408 februari 2024 19.00 uur
23 februari 202422 februari 2024 19.00 uur
08 maart 2024  07 maart 2024 19.00 uur
22 maart 2024  21 maart 2024 19.00 uur            
05 april 202404 april 2024 19.00 uur
19 april 2024     18 april 2024 19.00 uur
03 mei 2024      02 mei 2024 19.00 uur
17 mei 2024                            16 mei 2024 19.00 uur
31 mei 202430 mei 2024 19.00 uur 
14 juni 202413 juni 2024 19.00 uur
28 juni 202427 juni 2024 19.00 uur
12 juli 202411 juli 2024 19.00 uur

                                        

Voor de aanvraag van een papieren of digitale versie van de nieuwsbrief stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@pgbarneveld.nl