Ons kerkblad “Emmaüs InZicht”

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over de Protestantse gemeente te Barneveld. Heeft u een interessant, leuk of anderszins lezenswaardig artikel, mailt u dit dan naar de redactie via samenloop@pgbarneveld.nl. Meer informatie over het steeds doorgaande werk in onze gemeente wordt vermeld in ons prachtige kerkblad Emmaüs InZicht, dat in de regel om de veertien dagen verschijnt.

Kopij- en verschijningsdatums Emmaüs InZicht, 2021

Als u wel eens kopij moet schrijven kan het handig zijn als u weet hoe in 2021 de kopij- en verschijningsdatums van Emmaüs InZicht, vallen. Als u wijkcontactpersoon bent zijn de datums van verschijnen voor u belangrijk in verband met de bezorging. Wij geven u de datums hieronder.

Blad nr.Kopij datumVerschijnt
130 december07 januari
213 januari21 januari
303 februari11 februari
424 februari04 maart
517 maart25 maart (Paasnr)
607 april15 april
728 april06 mei
819 mei27 mei
909 juni17 juni
1007 juli15 juli
11: 1e Emmaüs InZicht19 augustus02 september
1216 september30 september
1321 oktober04 november
1425 november09 december

In de Emmaüskerk worden telkens als het blad verschijnt enkele exemplaren in de hal op de leesplank gelegd. Die zijn bedoeld voor gasten en anderen – lid of geen lid – die een keer een blad als proefnummer willen meenemen. Een abonnement op Emmaüs InZicht, bedraagt € 18,75 per jaar en kan alleen betaald worden met automatische incasso. Jaarlijks wordt het abonnementsgeld in de loop van maart geïncasseerd, hetgeen in Emmaüs InZicht, zal worden aangekondigd.

U kunt een machtigingsformulier voor toestemming van automatische incasso voor een nieuw abonnement hier downloaden. Vervolgens print u dit formulier, vult u de gegevens in en stuurt u het machtigingsformulier naar het onderstaande adres.

Een abonnement op Emmaüs InZicht, vraagt u aan via dit formulier.

Voor het opgeven voor een abonnement en correspondentie over een abonnement kunt u zich wenden tot:

Penningmeester Taakgroep Beheer Emmaüs InZicht,

Dhr. H. Zeggelaar
Wattstraat 5
3771AG Barneveld

T. 0342-415374

M. / WhatsApp 06-22388569
E. abonnementkerkblad@pgbarneveld.nl