Ons kerkblad “Emmaüs InZicht”

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over de Protestantse gemeente te Barneveld. Heeft u een interessant, leuk of anderszins lezenswaardig artikel, mailt u dit dan naar de redactie via inzicht@pgbarneveld.nl. Meer informatie over het steeds doorgaande werk in onze gemeente wordt vermeld in ons prachtige kerkblad Emmaüs InZicht, dat in de regel één keer in de maand verschijnt.

Kopij- en verschijningsdatums Emmaüs InZicht 2023

Als u wel eens kopij moet schrijven kan het handig zijn als u weet hoe in 2022 de kopij- en verschijningsdatums van Emmaüs InZicht, vallen. Als u wijkcontactpersoon bent zijn de datums van verschijnen voor u belangrijk in verband met de bezorging. Wij geven u de datums hieronder.

       

Verschijningsdatum:  Kopij inleveren uiterlijk:
26 januari 202312 januari 2023
02 maart 202316 februari 2023
30 maart 202316 maart 2023
11 mei 202326 april 2023
29 juni 202315 juni 2023

         

In de Emmaüskerk worden telkens als het blad verschijnt enkele exemplaren in de hal op de leesplank gelegd. Die zijn bedoeld voor gasten en anderen – lid of geen lid – die een keer een blad willen meenemen.

Voor het opgeven voor een abonnement en correspondentie over een abonnement kunt u zich wenden tot:

Advertenties

Voor vragen over advertenties of adverteren: advertenties@pgbarneveld.nl

Bezorging

Voor vragen over de bezorging: bezorgingkerkblad@pgbarneveld.nl


Nieuwsbrief

Rooster verschijnen Nieuwsbrief en aanleveren kopij voor Nieuwsbrief

Ook in 2022 zal de tweewekelijkse Nieuwsbrief met nieuws over de kerkdiensten, het pastorale nieuws en een agenda verschijnen. Daarnaast, afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die overblijft, zal er nog informatie kunnen worden gegeven over bijv. een bijzonder collecte of een bijzondere activiteit uit de agenda.

Hieronder worden de data voor de tweede helft van 2022 vermeld waarop de Nieuwsbrief verschijnt alsmede de data waarop de kopij daarvoor moet worden aangeleverd. Kopij kan worden gestuurd naar nwbrf@pgbarneveld.nl.   

Verschijningsdatum:Kopij inleveren uiterlijk:
30 december 202229 december 2022 19.00 uur
13 januari 2023   12 januari 2023 19.00 uur   
27 januari 2023   26 januari 2023 19.00 uur 
10 februari 2023    09 februari 2023 19.00 uu
24 februari 2023    23 februari 2023 19.00 uur 
10 maart 2023 09 maart 2023 19.00 uur    
24 maart 2023  23 maart 2023 19.00 uur 
07 april 202306 april 2023 19.00 uur     
21 april 2023  20 april 2023 19.00 uur 
05 mei 2023    04 mei 2023 19.00 uur     
19 mei 202318 mei 2023 19.00 uur
02 juni 2023   01 juni 2023 19.00 uur    
16 juni 2023  15 juni 2023 19.00 uur 
30 juni 2023    29 juni 2023 19.00 uur 
14 juli 2023  13 juli 2023 19.00 uur

                                        

Voor de aanvraag van een papieren of digitale versie van de nieuwsbrief stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@pgbarneveld.nl