Ons kerkblad “Emmaüs InZicht”

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over de Protestantse gemeente te Barneveld. Heeft u een interessant, leuk of anderszins lezenswaardig artikel, mailt u dit dan naar de redactie via inzicht@pgbarneveld.nl. Meer informatie over het steeds doorgaande werk in onze gemeente wordt vermeld in ons prachtige kerkblad Emmaüs InZicht, dat in de regel om de veertien dagen verschijnt.

Kopij- en verschijningsdatums Emmaüs InZicht, 2022

Als u wel eens kopij moet schrijven kan het handig zijn als u weet hoe in 2022 de kopij- en verschijningsdatums van Emmaüs InZicht, vallen. Als u wijkcontactpersoon bent zijn de datums van verschijnen voor u belangrijk in verband met de bezorging. Wij geven u de datums hieronder.

Blad nr.Kopij datumVerschijnt
113 januari27 januari
217 februari03 maart
324 maart07 april
428 april12 mei
516 juni30 juni
6NNBNNB
7
8
9
10

In de Emmaüskerk worden telkens als het blad verschijnt enkele exemplaren in de hal op de leesplank gelegd. Die zijn bedoeld voor gasten en anderen – lid of geen lid – die een keer een blad als proefnummer willen meenemen. Een abonnement op Emmaüs InZicht, bedraagt € 18,75 per jaar en kan alleen betaald worden met automatische incasso. Jaarlijks wordt het abonnementsgeld in de loop van maart geïncasseerd, hetgeen in Emmaüs InZicht, zal worden aangekondigd.

U kunt een machtigingsformulier voor toestemming van automatische incasso voor een nieuw abonnement hier downloaden. Vervolgens print u dit formulier, vult u de gegevens in en stuurt u het machtigingsformulier naar het onderstaande adres.

Een abonnement op Emmaüs InZicht, vraagt u aan via dit formulier.

Voor het opgeven voor een abonnement en correspondentie over een abonnement kunt u zich wenden tot:

Penningmeester Taakgroep Beheer Emmaüs InZicht,

Dhr. H. Zeggelaar
Wattstraat 5
3771AG Barneveld

T. 0342-415374

M. / WhatsApp 06-22388569
E. abonnementkerkblad@pgbarneveld.nl