Ons kerkblad “Emmaüs InZicht”

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over de Protestantse gemeente te Barneveld. Heeft u een interessant, leuk of anderszins lezenswaardig artikel, mailt u dit dan naar de redactie via inzicht@pgbarneveld.nl. Meer informatie over het steeds doorgaande werk in onze gemeente wordt vermeld in ons prachtige kerkblad Emmaüs InZicht, dat in de regel één keer in de maand verschijnt.

Kopij- en verschijningsdatums Emmaüs InZicht 2022

Als u wel eens kopij moet schrijven kan het handig zijn als u weet hoe in 2022 de kopij- en verschijningsdatums van Emmaüs InZicht, vallen. Als u wijkcontactpersoon bent zijn de datums van verschijnen voor u belangrijk in verband met de bezorging. Wij geven u de datums hieronder.

Blad nr.Kopij datumVerschijnt
113 januari27 januari
217 februari03 maart
324 maart07 april
428 april12 mei
516 juni30 juni
625 augustus08 september
729 september13 oktober
803 november17 november
901 december15 december

In de Emmaüskerk worden telkens als het blad verschijnt enkele exemplaren in de hal op de leesplank gelegd. Die zijn bedoeld voor gasten en anderen – lid of geen lid – die een keer een blad als proefnummer willen meenemen. Een abonnement op Emmaüs InZicht, bedraagt € 18,75 per jaar en kan alleen betaald worden met automatische incasso. Jaarlijks wordt het abonnementsgeld in de loop van maart geïncasseerd, hetgeen in Emmaüs InZicht, zal worden aangekondigd.

U kunt een machtigingsformulier voor toestemming van automatische incasso voor een nieuw abonnement hier downloaden. Vervolgens print u dit formulier, vult u de gegevens in en stuurt u het machtigingsformulier naar het onderstaande adres.

Een abonnement op Emmaüs InZicht vraagt u aan via dit formulier.

Voor het opgeven voor een abonnement en correspondentie over een abonnement kunt u zich wenden tot:

Advertenties

Voor vragen over advertenties of adverteren: advertenties@pgbarneveld.nl

Penningmeester Taakgroep Beheer Emmaüs InZicht,

Dhr. H. Zeggelaar
Wattstraat 5
3771AG Barneveld

T. 0342-415374

M. / WhatsApp 06-22388569
E. abonnementkerkblad@pgbarneveld.nl