Ons kerkblad “Emmaüs InZicht”

Heeft u een interessant, leuk of anderszins lezenswaardig artikel, mailt u dit dan naar de redactie via inzicht@pgbarneveld.nl. Meer informatie over het steeds doorgaande werk in onze gemeente wordt vermeld in ons prachtige kerkblad Emmaüs InZicht, dat in de regel één keer in de maand verschijnt.

Kopij- en verschijningsdatums Emmaüs InZicht 2023

Als u wel eens kopij moet schrijven kan het handig zijn als u weet hoe in 2023 de kopij- en verschijningsdatums van Emmaüs InZicht, vallen. Als u wijkcontactpersoon bent zijn de datums van verschijnen voor u belangrijk in verband met de bezorging. Wij geven u de datums hieronder.

       

Verschijningsdatum:  Kopij inleveren uiterlijk:
29 juni 202315 juni 2023
31 augustus 202317 augustus 2023
13 oktober 202328 september 2023
16 november 202302 november 2023
21 december 202307 december 2023

         

In de Emmaüskerk worden telkens als het blad verschijnt enkele exemplaren in de hal op de leesplank gelegd. Die zijn bedoeld voor gasten en anderen – lid of geen lid – die een keer een blad willen meenemen.

Advertenties

Voor vragen over advertenties of adverteren: advertenties@pgbarneveld.nl

Bezorging

De papieren versie van het kerkblad Emmaüs InZicht wordt op alle adressen van onze gemeente bezorgd. Eenmaal per jaar vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Indien u wenst, kunt u het kerkblad uitsluitend digitaal òf digitaal en op papier ontvangen. Stuur een e-mail naar bezorgingkerkblad@pgbarneveld.nl en vermeld daarin uw keuze, naam en adresgegevens.

Voor overige vragen over de bezorging, stuur een e-mail naar bezorgingkerkbad@pgbarneveld.nl

Nieuwsbrief

Rooster verschijnen Nieuwsbrief en aanleveren kopij voor Nieuwsbrief

Ook in 2023 zal de tweewekelijkse Nieuwsbrief met nieuws over de kerkdiensten, het pastorale nieuws en een agenda verschijnen. Daarnaast, afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die overblijft, zal er nog informatie kunnen worden gegeven over bijv. een bijzonder collecte of een bijzondere activiteit uit de agenda.

Hieronder worden de data voor de tweede helft van 2023 vermeld waarop de Nieuwsbrief verschijnt alsmede de data waarop de kopij daarvoor moet worden aangeleverd. Kopij kan worden gestuurd naar nwbrf@pgbarneveld.nl.   

Verschijningsdatum:Kopij inleveren uiterlijk:
16 juni 202315 juni 2023 19.00 uur 
30 juni 2023    29 juni 2023 19.00 uur
14 juli 2023  13 juli 2023 19.00 uur
04 augustus 202303 augustus 2023 19.00 uur
25 augustus 202324 augustus 2023 19.00 uur
08 september 202307 september 2023 19.00 uur
22 september 2023        07 september 2023 19.00 uur
06 oktober 202305 oktober 2023 19.00 uur
20 oktober 202319 oktober 2023 19.00 uur
03 november 2023                             02 november 2023 19.00 uur
17 november 202316 november 2023 19.00 uur    
01 december 202330 november 2023 19.00 uur    
15 december 2023 14 december 2023 19.00 uur
29 december 2023 28 december 2023 19.00 uur

                                        

Voor de aanvraag van een papieren of digitale versie van de nieuwsbrief stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@pgbarneveld.nl