Onze gemeente is heel divers. Niet alleen qua opvattingen en persoonlijke achtergronden, maar ook op andere vlakken. 

We vinden het daarom belangrijk om een inclusieve kerk te zijn, waarin een ieder zichzelf mag zijn zoals diegene door God geschapen is. 

Zo organiseren we regelmatig Tafeltijdbijeenkomsten rondom het thema LHBTI+ en is de gemeente aangesloten bij Wijdekerk

De Emmaüskerk staat open voor een ieder die zich tot het geloof geroepen voelt.
Wie je ook bent: Weet dat je welkom bent.