Onze gemeente is heel divers. Niet alleen qua opvattingen en persoonlijke achtergronden, maar ook op andere vlakken. 
We vinden het daarom belangrijk om een inclusieve kerk te zijn, waarin een ieder zichzelf mag zijn zoals diegene door God geschapen is. 

PgBarneveld is aangesloten bij Wijdekerk.
Wijdekerk heeft een mooi initiatief door het land heen: Tafeltijd
TafelTijd is een moment van samen kerk-zijn. Je gaat met elkaar in gesprek over zingeving en geloof, waarbij het delen van ervaringen rondom het thema LHTB+ centraal staat. Alles wat tijdens deze avond besproken wordt, willen we als vertrouwelijke informatie behandelen. Dit geeft een ieder de mogelijkheid om zichzelf te zijn, ook als zijn/haar omgeving (nog) niet op de hoogte is.

Daarbij is het nadrukkelijk geen discussieavond om elkaar te overtuigen, maar bedoeld om elkaar als christenen onderling te ontmoeten, inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.

Geloof je en/of ben je LHBT+? Of gewoon geïnteresseerd?
Iedereen die over dit thema van gedachten wil wisselen is welkom.
Informatie en aanmelding: Tafeltijd@pgbarneveld.nl

Wie je ook bent: Weet dat je welkom bent.