HOOP (Hulp Omarming Oost-Europa PKN) is een werkgroep die zich richt op het informeren en betrekken van gemeenteleden bij het (financieel) ondersteunen van mensen in Oost-Europa, in het bijzonder in Roemenië. Daartoe wordt er geld en kleding ingezameld en vindt er één keer per jaar een transport plaats. De ingezamelde kleding wordt in Roemenië verkocht.

Doelstelling

De werkgroep verleent hulp aan mensen en organisaties die deze hulp nodig hebben. Dit zonder onderscheid te maken naar ras, nationaliteit of geloof. Het gaat hierbij om mensen in Oost-Europa die niet of niet meer in hun elementaire levensbehoeften kunnen voorzien. Periodiek zal de werkgroep moeten vaststellen waar in Oost-Europa op dat moment deze hulp het meest noodzakelijk is en in hoeverre deze doelstelling bijgesteld moet worden. ‘De werkgroep tracht de hengel, niet de vis te geven.

Inzamelen kleding

We zamelen kleding en schoenen in voor onze projecten in Roemenië. Als u schoenen of kleding heeft die nog goed bruikbaar is, dan kunt u dit op:
– de 2e en 4e dinsdag van de maand tussen 19.30-20.00 uur
– iedere 1e zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur
– iedere donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur (niet in schoolvakanties)
brengen bij de schuur achter de Emmaüskerk.

Bent u zelf niet in staat om kleding brengen, dan kunt u uw kleding ook laten ophalen. Dat kan door het sturen van een e-mail naar: hoop@pgbarneveld.nl .     

Lees hier meer over onze projecten »

Reisverslagen

Lees meer over ons werk in onze reisverslagen:

Contact

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

M.J. Sennema (Marijke), 1e secretaris
Lange Voren 52, Barneveld
Telefoon 0342-415403, e-mail: hoop@pgbarneveld.nl

Wij zijn te volgen via Twitter (@HoopBarneveld) en Facebook (hoopkn).

Voor bijdragen aan de werkgroep HOOP kunt u gebruik maken van ons rekening nummer: NL66 ABNA 0468 4171 25  t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente te Barneveld, met vermelding:   Werkgroep HOOP