Logo HOOP

Ontstaan Werkgroep HOOP

Werkgroep HOOP (Hulp Omarming Oost-Europa PKN) is in 2010 ontstaan uit Werkgroep Oost Europa van de Bethelkerk en Werkgroep Stille Hulp van de Immanuëlkerk. In verband met de fusie tussen de beide kerken en het feit, dat beide werkgroepen hulp bieden aan de minder bedeelden in Oost-Europa hebben de beide werkgroepen hun krachten gebundeld in de nieuwe Werkgroep HOOP.

Doelstelling

De werkgroep zal hulp verlenen aan mensen en organisaties die deze hulp nodig hebben. Dit zonder onderscheid te maken naar ras, nationaliteit, kleur of geloof. Het gaat hierbij om mensen in Oost-Europa die niet of niet meer in hun elementaire levensbehoeften kunnen voorzien. Periodiek zal de werkgroep moeten vaststellen waar in Oost-Europa op dat moment deze hulp het meest noodzakelijk is en in hoeverre deze doelstelling bijgesteld moet worden. ‘De werkgroep tracht de hengel, niet de vis te geven.’

Inzamelen kleding en andere zaken

Plaatje kleding inzamelenWe zamelen nog steeds goederen en kleding in, vooral voor onze projecten in Roemenië. Als u wat heeft waarvan u denkt dat het nog goed bruikbaar is, dan belt u met 415403 of 416182. Er kan dan een afspraak gemaakt worden wanneer het opgehaald wordt (dat geldt voor grote spullen). We rijden de derde zaterdag van de maand tussen 9 - 12 uur rond om alles op te halen. Kleding kunt u brengen bij het jeugdhonk van de Bethelkerk, elke donderdagmiddag van 13.30 -15.30 uur (behalve in de schoolvakanties). Tevens zijn we er de 2e en 4e dinsdagavond van de maand van 19.30 - 20.00 uur.

Werkgroep Hoop komt naar u toe!

Naast het kleding brengen kunt u sinds 1 januari 2014 ook uw kleding op laten halen. Dit kan door een e-mail te sturen naar hulpgoederenhoop@pgbarneveld.nl en dan komen wij de kleding bij u ophalen.

Lees hier meer over onze projecten »

Reisverslagen

Lees meer over ons werk in onze reisverslagen:

 

Contact

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

M.J. Sennema (Marijke), 1e secretaris
Lange Voren 52, Barneveld
Telefoon 0342-415403, e-mail: hoop@pgbarneveld.nl

En zijn wij te volgen via Twitter (@HoopBarneveld) en Facebook (hoopkn).

Voor giften aan de werkgroep HOOP kunt u gebruik maken van ons rekening nummer: NL02ABNA0404183131, ten name van Diaconie Protestantse gemeente Barneveld.

Kerkdiensten

 • 24-02 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. J.J. Esveldt

 • 24-02 | 19:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Preek van de Leek door Nico Knibbe

 • 03-03 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Drs. H.R. van Riezen uit De Glind

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland