Veilige kerk

De Emmaüskerk wil een veilige kerk zijn. Dat betekent dat wij respectvol met elkaar omgaan en waar iedereen zich veilig voelt. Grensoverschrijdend gedrag zoals discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, agressie of intimidatie horen hier niet thuis. Als kerkelijke gemeente zijn wij ons bewust dat deze vormen van misbruik in de hele maatschappij voorkomen. En dat er daarom mogelijk gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben.

Ongewenst gedrag

Er kan sprake zijn van seksueel ongewenst gedrag. Dit kan variëren  van ernstige grensoverschrijdende contacten tot aanrakingen of opmerkingen waarbij je je niet op je gemak of niet veilig voelt.

Er kan ook sprake zijn van ander ongewenst gedrag. Er worden bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt waardoor je je onder druk gezet voelt of waardoor je benadeeld wordt. Misschien wordt  je genegeerd of buitengesloten. Ook dan kan je je niet veilig of belemmerd voelen.

 Heb je een ervaring van grensoverschrijdend gedrag gezien of meegemaakt? Zoek dan contact met een van de vertrouwenspersonen en praat over jouw ervaring.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie je in een veilige omgeving je verhaal kwijt kunt over ongewenste ervaringen. Ook kan de vertrouwenspersoon handvatten bieden voor mogelijke oplossingen. Of je daar gebruik van maakt, bepaal je zelf. Een vertrouwenspersoon lost de problemen niet op. Zij denken mee bij eventuele vervolg stappen en kunnen ondersteuning bieden hierbij.

Voor onze kerkelijke gemeente heeft de kerkenraad twee vertrouwenspersonen benoemd. Samen met de commissie veilige kerk krijgen zij de ruime en het vertrouwen om deze belangrijke rol uit te voeren.

Zij stellen zich graag aan je voor:

Mijn naam is Ina de Boer. Samen met mijn man Wilko ben ik in 1993 vanuit Friesland vertrokken om intrek te nemen in Barneveld en later Terschuur. Het vervullen van de rol van vertrouwenspersoon is voor mij een betekenisvolle manier om bij te dragen aan onze gemeente. Ik werk als opleider bij een GGZ organisatie en als supervisor en (team)coach op ZZP basis. Belangrijke kernwaarden zijn voor mij luisteren, vertrouwen en verbinding.

Ik, Eppie Fokkema, ben vanaf 1991 samen met mijn vrouw Doetie Atema en onze drie kinderen gaan wonen in Barneveld.  Ik heb psychologie gestudeerd en ben daarna actief geweest als organisatieadviseur en bestuurder. Dagelijks ben ik bestuurder bij Archipel in de regio Eindhoven, een grote organisatie voor verpleeghuiszorg en thuiszorg. Vanuit dit werk is de rol van vertrouwenspersoon mij bekend.

Wij vinden een veilige kerk belangrijk. Het past bij ons geloof om veiligheid te stimuleren en onveiligheid bespreekbaar te maken of te bestrijden. Wij werken volgens de werkwijze die de landelijke kerk aanbeveelt en we worden daarin opgeleid. We werken met volstrekte geheimhouding en zijn er voor jong en oud.

Je kunt bij ons terecht voor vragen, vermoedens of meldingen van misbruik. Je kunt ons bellen,  Ina de Boer (06 14138310) of Eppie Fokkema (06 25051728). Of je mailt naar vertrouwenspersoon@pgbarneveld.nl.