Zaterdag 19 februari 2022 start een de nieuwe expositie van Kerk & Kunst: “de Emmaüsgangers”.

Van 20 februari 2022 tot en met 01 mei 2022 is er een expositie met als thema: “De Emmaüsgangers”. Verrassende twee- en driedimensionale werken belichten het thema, verbonden aan deze kerk. Ook nu zijn er weer teksten bij een aantal van de ingebrachte werken.  Samen onderweg zijn, ontmoeting, gesprek en de verrassende veelzeggende ontmoeting met Jezus belichten dit kernverhaal van het evangelie van Lucas. De volgende kunstenaars doen mee aan de expositie:

  1. Cor van Rijn heeft een icoon geschilderd op lindehout met eitemperaverf. De titel van de icoon is “de Emmaüsgangers”.                                                            
  2. Hans Boland maakte een linosnede. Deze is geïnspireerd op het schilderij “Bomenrij” van Jan Mankes en heeft als titel ‘Twee wandelaars”.
  3. Jaap van Maren heeft drie figuren gepolijst uit speksteen. Deze beeldengroep heeft de titel “In gesprek ”gekregen.
  4.  Joop Nap creëerde van blik verschillende handen. De titel van het kunstwerk is “Het delen van het Brood”. Het tweede kunstwerk is gemaakt uit klei en verbeeldt de Emmaüsgangers.
  5. Jurry Pott schilderde met acrylverf op doek “Herinneringen van de Emmaüs(kerk)gangers.
  6. Joke Tolkamp schilderde de impressie “Mensen onderweg” eveneens met acryl op doek.

Bij de kunstwerken horen ook gedichten of liederen. Deze kunt u bij de hieronder afgebeelde werken lezen of in de in de kerk liggende brochure, die speciaal voor de tentoonstelling is gemaakt.

Cor van Rijn: Emmausgangers, icoon op lindehout en eitemperaverf

Zijn wij niet allemaal de Emmaüsgangers?

Hebben wij niet door dat Jezus meeloopt met ons?

We voelen ons verlaten

In tijden van eenzaamheid 

Bij verlies van een dierbare, 

kinderloosheid, denken dat je er niet bij hoort 

Het niet durven vertellen dat je LHBTI bent

Gehandicapt en je minderwaardig voelt

Of ………………… vul zelf maar in.

Maar je merkt niet dat Jezus te allertijd met je meeloopt

In de vorm van een arm om je heen, een kaartje of gebaar,

ontmoeting met een ander, blij worden van een hobby, zijn in de natuur.

Dan weet je later dat het Jezus was die je van binnen weer

het gevoel, de moed en de hoop gaf om verder te gaan. 

Cor van Rijn.

Hans Boland
Jaap van Maren: In gesprek
Joke Tolkamp: Mensen onderweg

Het lied “Ga met God en Hij zal met je zijn” hoort bij dit schilderij.

Ga met God en Hij zal met je zijn

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Lied 416 uit het Liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk

Joke Tolkamp

Joop Nap
Joop Nap

Emmaüsgangers

Twee leerlingen trokken uit Jeruzalem
Ze hadden er niets meer te maken
Jezus was dood verklaard
en reeds begraven

Een vreemdeling stapte plots aan hun zij
Hij stelde vele vragen
Hun leider was dood
Hij lag in een graf
dat niet eens het Zijne was

Het verschil was te groot
zo plots na Zijn dood
daarom gingen zij naar huis
Emmaüs was hun thuis

Nadien heeft hij het brood gebroken
Toen werden zij zich ervan bewust
het delen van het brood
is het teken dat Hij geeft
Jezus leeft ….. Jezus leeft …..

Naar: Maria Ramakers

Joop Nap

Jurry Pott: Herinneringen van de Emmaüs(kerk)gangers  

Op dit passie paarse schilderij met rondom staties, een kanselkleed gelijk,
staan afgebeeld rondom de Stille Week en Pasen, vreugdevol uitgeduid,            
Palmpasen, mensen en kinderen, de Emmaüsgangers lopen voor hen uit.                                  

Gaandeweg waren zij de weg even kwijt, die ten Leven en Waarheid leidt.
Ontgoocheld door verdriet en met betraande ogen, zagen ze het niet meer.                   
Schouderschokkend, woorden, gedachten, was alles wat zij voor zich zagen.                  
Hun Juuske, aan een kruis de wereld uitgespijkerd, hard, niet te verdragen.        
In Jezus van Nazareth zagen zij de Geest van God, liefde en vertrouwen.            
Spraken over de wonderlijke gezegde uitgesproken verhalen van vrouwen                     
de woorden van Maria Magdalena die zelfs sprak van een Opgestane Heer.                   

Maar God zendt zijn schaduw vooruit in Jezus, Zon van liefde en kracht.
Ineens zien zij hun Juuske weer als een wederkomst, de Opgestane Heer.
Thuis breekt hij voor hun ogen het brood, ineens herleven beelden weer,
verschraalde wijn sprankelt nieuw, troostvolle Bergredewoorden, een blijk
van geluk, van vrede, een nieuwe wereld, nog veel meer, Gods koninkrijk.          .                        

Ze gaan de weg ten Leven en Waarheid terug, hun eigen wonderlijke verhaal
zullen zij nu  vertellen aan hun vrienden, die mannen en ook  die vrouwen,
Gods oeroude tekst zien ze voor ogen prachtig uitgeschilderd in kleur en taal
uit het aloude boek Deuteronomium: ‘Wees gewaarschuwd en neem u
zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien,
maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen
en kleinkinderen doorvertelt hoe mooi het was en mooi alles had kunnen zijn.’


Voor hen vielen de dagen in die Stille Week, Witte Donderdag, Goede Vrijdag,  
van Palmpasen en Stille Zaterdag, en van Pasen, de dag van Opstaan en Opgaan,
als dagen van gisteren en morgen op elkaar. In liefde en in eerlijk vertrouwen,
daar kun je samen – dat is zeker waar – met elkaar een Emmaüskerk op bouwen.            

 Jurry Pott