Kern- en Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Pastoraal team

Predikanten

Algemeen telefoonnummer 0342-729191

Correspondentieadres

Protestantse Gemeente te Barneveld
Postbus 100
3770 AC Barneveld

Bloemen

Voor de bloemengroet: bloemengroet@pgbarneveld.nl
Voor liturgisch bloemschikken: bloemschikken@pgbarneveld.nl

E-mailadressen

Voor vragen over of aanmaken van e-mailadressen: beheeremail@pgbarneveld.nl

Emmaüs InZicht

Voor meer informatie: Emmaüs InZicht

Groene kerk

Voor meer informatie: Groene Kerk

HOOP

Voor meer informatie: HOOP

Kerkelijk Bureau

Voor ledenadministratie, trouwen in de kerk, dopen enzovoort. Voor meer informatie: Kerkelijk bureau

Kerk en Kunst

Voor meer informatie: kerkenkunst@pgbarneveld.nl

Kerkuitzendingen thuis luisteren of bekijken

Voor meer informatie: kerkradio@pgbarneveld.nl

Koster

Adwout Groenevelt
De Savornin Lohmanlaan 1
0342-729191
koster@pgbarneveld.nl

Kosters

Bas Breedveld
Dick van Engelenburg
Wim van Ginkel
Adwout Groenevelt
Rudi Ruitenbeek
e-mailadres: kosters@pgbarneveld.nl

Mailadressen ten behoeve van de kerkdiensten

Mededelingen beamerpresentatie voorafgaande aan de dienst en ruilingen van diensten door ambtsdragers: afkondigingen@pgbarneveld.nl

Informatie t.a.v. liturgie, beelden of informatie die tijdens de dienst gepresenteerd moet worden: beamteam@pgbarneveld.nl

Mannengroep Reisgenoten

Voor meer informatie: secretarisreisgenoten@pgbarneveld.nl

Nieuwsbrief

Voor meer informatie: Nieuwsbrief

Organisten

Fokko Bennen
Ali de Boer
Alex. Feijen
Karel van Ingen
Jacob van der Meer
Martin Moree 
Jan Roeleveld
André Sennema
Erik van Veelen
e-mailadres: organisten@pgbarneveld.nl

Rommelmarkt

Voor meer informatie: rommelmarkt@pgbarneveld.nl

Verhuur en reserveren (kerk)zalen

Adwout Groenevelt, 0342-729191
e-mailadres: zalen@pgbarneveld.nl

Vertrouwenspersonen

Ina de Boer (06-14138310) en Eppie Fokkema (06-25051728), te bereiken via e-mailadres: vertrouwenspersoon@pgbarneveld.nl

Voorbede aanvragen

Stuur uw verzoek per e-mail aan: voorbede@pgbarneveld.nl

Vrouwengroep Emmaüs-ladies

Voor meer informatie: Marieke den Braber braber@pgbarneveld.nl of 06-27152946

Wijdekerk & Tafeltijd

Voor meer informatie: Wij zijn een inclusieve kerk

Webmaster

Het beheer van de website wordt uitgevoerd door een team van mensen. U kunt ons bereiken met uw suggesties, vragen en tips op webmaster@pgbarneveld.nl.

ZWO

Voor meer informatie: ZWO