Ledenadministratie

Wijzigingen op het gebied van de ledenadministratie graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Martina Stronkhorst-Hooijer
Livingstonestraat 39
3772 KG Barneveld
0342 – 401727
kerkelijkbureau@pgbarneveld.nl

Trouwen in de kerk

Als u in een eredienst een zegen over uw huwelijk of levensverbintenis wilt vragen kunt u het beste eerst contact opnemen met uw predikant. Zelfs als de dienst buiten Barneveld en onder leiding van een andere predikant zal plaatsvinden. Het kerkelijk bureau kan u ook nader informeren over deze, voor u, belangrijke gebeurtenis. 

Geboorte

Het is wenselijk dat u de geboorte van een zoon of dochter zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het kerkelijk bureau. Dit kan ook door het sturen van een geboortekaartje. 

Doop

Als u uw kind wilt laten dopen, neemt u dan contact op met de predikant die in de eerstvolgende doopdienst voorgaat. In Samenloop en op deze website staat aangegeven wie dat is.