Digitaal collecteren

Omdat we geen geld in de collectezak kunnen doen zijn er mogelijkheden om toch uw collectegeld af te dragen.

Dat is mogelijk door zelf een overmaking te doen:

1e collecte Diaconie: NL 66 ABNA 0468 4171 25 tnv Protestantse Gemeente Barneveld ovv collectedoel

2e collecte Eigen Kerkelijk Werk: NL 03 ABNA 0984 1094 47  tnv Protestantse Gemeente Barneveld ovv collecte

OF

via de linken hieronder waar via een TIKKIE een overmaking gedaan kan worden:

1e collecte: Diaconie (dit tikkie is voor zondag 16 januari 2022)

2e collecte: Eigen kerkelijk werk (dit tikkie is zondag 16 januari 2022)

Collectebonnen

De bonnen zijn voor de volgende bedragen en hoeveelheden te koop:

De bonnen kunnen worden besteld door het verschuldigde bedrag over te maken op NL20 ABNA 0923 5551 45 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld. In het vakje mededelingen kunt u aangeven hoeveel boekjes van welke soort u bestelt en het adres waar we de bestelde bonnen kunnen bezorgen. Bij het ontbreken van het adres zal de bezorging vertraging ondervinden. De bonnen zullen dan pas bezorgd worden als u uw adres hebt doorgegeven.

De administratie en bezorging van de door u bestelde collectebonnen worden verzorgd door de heren Egbert Ottens en Henk ten Brinke. Zij bezorgen de bonnen in principe zo snel mogelijk nadat uw overschrijving verwerkt is. In de zomer- c.q. vakantieperiode kan het voorkomen dat de levertijd wat langer is. Wilt u niet zonder bonnen komen te zitten adviseren wij om deze tijdig te bestellen. Een tweede punt is het aantal bonnen dat u bestelt, als u voldoende bonnen, voor een langere periode kunt bestellen scheelt dat, zeker in de vakantieperiode, werk voor de heren Ottens en Ten Brinke. Voor vragen of informatie: collectebonnen@pgbarneveld.nl