Digitaal collecteren

Dat is mogelijk door zelf een overmaking te doen:

1e collecte Diaconie: NL 66 ABNA 0468 4171 25 tnv Protestantse Gemeente Barneveld ovv collectedoel

2e collecte Eigen Kerkelijk Werk: NL 03 ABNA 0984 1094 47  tnv Protestantse Gemeente Barneveld ovv collecte

OF

Door gebruik te maken van de appostel app.

Hieronder de instructie voor het installeren van de app

Collectebonnen

De bonnen zijn voor de volgende bedragen en hoeveelheden te koop:

De bonnen kunnen worden besteld door het verschuldigde bedrag over te maken op NL20 ABNA 0923 5551 45 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld. In het vakje mededelingen kunt u aangeven hoeveel boekjes van welke soort u bestelt en het adres waar we de bestelde bonnen kunnen bezorgen. Bij het ontbreken van het adres zal de bezorging vertraging ondervinden. De bonnen zullen dan pas bezorgd worden als u uw adres hebt doorgegeven.

De administratie en bezorging van de door u bestelde collectebonnen worden verzorgd door de heren Henk van de Krol en Henk ten Brinke. Zij bezorgen de bonnen in principe zo snel mogelijk nadat uw overschrijving verwerkt is. In de zomer- c.q. vakantieperiode kan het voorkomen dat de levertijd wat langer is. Wilt u niet zonder bonnen komen te zitten adviseren wij om deze tijdig te bestellen. Een tweede punt is het aantal bonnen dat u bestelt, als u voldoende bonnen, voor een langere periode kunt bestellen scheelt dat, zeker in de vakantieperiode, werk voor de heren Van de Krol en Ten Brinke. Voor vragen of informatie: collectebonnen@pgbarneveld.nl