Sinds 2018 is de Protestantse gemeente Barneveld aangesloten bij de GroeneKerkenactie. Hieronder vindt u een beschrijving van wat dit inhoudt.

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen, mail dan naar groenekerk@pgbarneveld.nl.

Rentmeesterschap

De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Stichting Tear. De actie richt zich op alle geloofsgemeenschappen, die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Aan de slag met ‘rentmeesterschap’ dus

Groen

De naam Groene Kerken is gekozen vanwege de vele mogelijke associaties met het woord groen. Groen is schepping, groen is klimaat, groen is duurzaam en groen is goed en recht doen. Groene Kerken geven een tegengeluid in een wereld die te maken heeft met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht. En dat is een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk.

Bij de GroeneKerkenactie werk je stap voor stap aan een groenere geloofsgemeenschap. De actie is geen keurmerk, maar een verbinding om elk jaar een stap te zetten om groener te worden.

Vier pijlers

Momenteel richten we ons op vier pijlers: ‘Schepping en natuur’, ‘Geloof en inspiratie’, ‘Energie en klimaat’ en ‘Bewust inkopen’.

Met de inrichting van de tuin rondom de Emmaüskerk kunnen we gestalte geven aan ons groene kerk zijn. Dit gaat nog nader uitgewerkt worden.

Door het plaatsen van ‘groene snippers’, duurzame tips, in Emmaüs InZicht en op de website geven we ideeën om onze ecologische voetafdruk kleiner te maken.

Elk jaar is er aandacht voor de landelijke warme truien dag door middel van een warme truien dienst. Dit betekent dat die zondag de verwarming een paar graden lager gaat in de kerk. In de dienst is ook ruimte om het thema duurzaamheid onder de aandacht te brengen en verder uit te diepen. Vaak gaat dit gepaard met activiteiten van de gemeenteleden zelf. Bijvoorbeeld een omgekeerde collecte met opdrachten, die de mensen die week thuis kunnen uitvoeren. Of een ideeënboom, waar de gemeenteleden hun eigen duurzame ideeën op een kaartje in kunnen hangen.

Geloof en inspiratie’ komen regelmatig aan bod middels een dienst (o.a. warme truiendienst), Samenspraak (film China Blue), Emmaüs InZicht (regelmatig publicaties over rentmeesterschap en tips wat je zelf kunt doen thuis, de ‘groene snippers’) en de deelname aan de fondsenwervingsdag en de startzondag. 

Voor ‘Energie en Klimaat/Het kerkgebouw zelf’ is er momenteel een prima gelegenheid om zo veel mogelijk te vergroenen vanwege de vernieuwbouw van de oude Bethelkerk. De commissie Groene Kerk is hier bij betrokken door regelmatig overleg met leden van de bouwcommissie, fondsenwervingscommissie en door deelname aan de diverse klankbordgroepen.              

De vierde pijler ‘bewust inkopen’ komt aan de orde bij ‘Groene snippers’ in Emmaüs InZicht. Tips over bewustwording van wat je inkoopt: producten van ver weg of dichtbij, met of zonder plastic verpakking, fairtrade, etc. Met de inkoop van producten voor de kerk zelf hopen we na afronding van de vernieuwbouw aan de slag te gaan.


Inspiratie opdoen

Bekijk onze nieuwsberichten

Groene snipper: Nooit meer vliegen: ‘Leven zonder IJsland, Canada of Peru.’

Bekijken

Groene kerk in de 40 dagen tijd: vastentips van de afgelopen weken

Bekijken

Groene kerk in de 40 dagen tijd: vastentip van de week

Bekijken

Groene snipper: de veertigdagentijd besparingstips op een rijtje

Bekijken

Groene kerk in de 40 dagen tijd: vastentip van de week

Bekijken

Groene kerk in de 40 dagen tijd: vastentip van de week

Bekijken

Groene kerk in de 40 dagen tijd: vastentip van de week

Bekijken

Groene kerk in de 40 dagen tijd: vastentip van de week

Bekijken

Groene kerk in de 40 dagen tijd: vastentip van de week

Bekijken

Groene kerk in de 40 dagen tijd: introductie

Bekijken

Groene snipper: 40-dagen-tijd, 40-dagen-besparen

Bekijken

Groene Kerk: Verslag God in de klimaatcrisis

Bekijken

Groene kerk: God in de klimaatcrisis

Bekijken

Groene kerk: God in de klimaatcrisis, op dinsdag 23 januari 2024, aanvang 19.45 uur in de Emmaüskerk

Bekijken

Verdere informatie vindt u in het beleidsplan, www.groenekerken.nl en in de voorlichtingsfilm.

Ook kunt u uw mobiele telefoon inleveren voor Kerk in Actie. De inleveradressen vindt u hier.