Sinds 2018 is de Protestantse gemeente Barneveld aangesloten bij de GroeneKerkenactie. Hieronder vindt u een beschrijving van wat dit inhoudt.

Rentmeesterschap

De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Stichting Tear. De actie richt zich op alle geloofsgemeenschappen, die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Aan de slag met ‘rentmeesterschap’ dus

Groen

De naam Groene Kerken is gekozen vanwege de vele mogelijke associaties met het woord groen. Groen is schepping, groen is klimaat, groen is duurzaam en groen is goed en recht doen. Groene Kerken geven een tegengeluid in een wereld die te maken heeft met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht. En dat is een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk.

Bij de GroeneKerkenactie werk je stap voor stap aan een groenere geloofsgemeenschap. De actie is geen keurmerk, maar een verbinding om elk jaar een stap te zetten om groener te worden.

Vier pijlers

Momenteel richten we ons op vier pijlers: ‘Schepping en natuur’, ‘Geloof en inspiratie’, ‘Energie en klimaat’ en ‘Bewust inkopen’.

Met de inrichting van de tuin rondom de Emmaüskerk kunnen we gestalte geven aan ons groene kerk zijn. Dit gaat nog nader uitgewerkt worden.

Door het plaatsen van ‘groene snippers’, duurzame tips, in de Samenloop en op de website geven we ideeën om onze ecologische voetafdruk kleiner te maken.

Tijdens de eerste warme truiendienst hielden we een omgekeerde collecte, waarbij men een opdracht mee kreeg om thuis mee aan de slag te gaan. Je kunt denken aan de auto een week laten staan, inkopen doen zonder plastic verpakking, maximaal vijf minuten douchen. Bij de laatste warme truiendienst kon men zelf ideeën in een boom hangen, die men thuis deed en ook die men nog wilde gaan doen.

Geloof en inspiratie’ komen regelmatig aan bod middels een dienst (o.a. warme truiendienst), Samenspraak (film China Blue), Samenloop (regelmatig publicaties over rentmeesterschap en tips wat je zelf kunt doen thuis, de ‘groene snippers’) en de deelname aan de fondsenwervingsdag en de startzondag. 

Voor ‘Energie en Klimaat/Het kerkgebouw zelf’ is er momenteel een prima gelegenheid om zo veel mogelijk te vergroenen vanwege de vernieuwbouw van de oude Bethelkerk. De commissie Groene Kerk is hier bij betrokken door regelmatig overleg met leden van de bouwcommissie, fondsenwervingscommissie en door deelname aan de diverse klankbordgroepen.              

De vierde pijler ‘bewust inkopen’ komt aan de orde bij ‘Groene snippers’ in de Samenloop. Tips over bewustwording van wat je inkoopt: producten van ver weg of dichtbij, met of zonder plastic verpakking, fairtrade, etc. Met de inkoop van producten voor de kerk zelf hopen we na afronding van de vernieuwbouw aan de slag te gaan.


Inspiratie opdoen

Bekijk onze nieuwsberichten

Groene Snipper: lees het boek ‘Superwaar’

Bekijken

Groene snipper: Vrolijk no waste Kerstfeest!

Bekijken

Groene snipper: plastic wegwerpbekers in de ban

Bekijken

Commissie Groene Kerk op zoek naar nieuwe leden

Bekijken

Groene snipper: koop vaker producten uit de streek

Bekijken

Steeds meer kerken kiezen voor groen!

Bekijken

Groene snipper: My Little Plastic Footprint app

Bekijken

Groene en gele snippers van de warme truiendienst

Bekijken

WarmeTruienDienst: Zondag 23 februari om 10.15 uur

Bekijken

Film China Blue zet aan tot nadenken

Bekijken

Marjolein Demmers houd pleidooi voor Moeder Aarde

Bekijken

Verdere informatie vindt u in het beleidsplan, www.groenekerken.nl en in de voorlichtingsfilm.