Roemenië

Een deel van de contacten die we in Roemenië hebben, is met de Hongaarse minderheidsgroep die veelal in Transsylvanië woont. Al deze contacten lopen via predikanten van de Hongaarse Reformatus Kerk.

Brasov

In de buurt van Brasov, wordt een diaconaal project gesponsord. Het betreft het bejaardentehuis ‘Nikodemus’ in St. Petru. Hier wonen 34 ouderen die niet in de ‘Staats-bejaardentehuizen’ wonen. De situatie in deze tehuizen is als volgt: ouderen met allerlei verschillende ouderdomskwalen en beperkingen zitten daar bij elkaar op grotere zalen. En hoewel het tehuizen ‘van de staat’ zijn, is de bijdrage van de regering minimaal. In Nikodemus worden ouderen 24 uur per dag liefdevol verzorgd en heeft ieder zijn eigen kamertje. Daarnaast wordt er dagelijks gezamenlijk koffie gedronken, gegeten en zijn er diverse ‘activerende bezigheden’. De inkomsten hiervoor komen uit de kleine pensioentjes van de bewoners én door de verkoop van ‘onze’ kleding. De door u ingebrachte kleding vindt gretig aftrek. Gemiddeld levert een volle doos ca. €10,= op! Daarnaast wordt er in de kerk jaarlijks  zeker één collecte gehouden voor dit ‘Altersheim’.

Ds. János Márton in Bontida

In Bontida, een dorpje 30 km. ten noorden van de stad Cluj, wonen ds. János Márton en zijn echtgenote Marika. Zijn gemeente wordt ook ondersteund d.m.v. de verkoop van ‘onze’ kleding. De opbrengst wordt gebruikt voor o.a. de stookkosten en het onderhoud van pastorie en kerk.  

Een paar jaar geleden is János een ‘bijles’-project gestart. Onderwijs en diploma’s zijn dè manier om aan de armoede te ontsnappen en een toekomst op te kunnen bouwen. Circa 16 leerlingen (tussen de 6e en de 12e graad) krijgen op zaterdag bijles in vakken waar ze moeite mee hebben als voorbereiding op de tentamens en examens. Aansluitend geeft János ‘s zaterdags catechisatie. Daarnaast is er een taalcursus Engels of Duits voor oudere kinderen en volwassenen die zich willen ontwikkelen en/of een baan zoeken. Ouders dragen hier financieel aan bij, maar door onze ondersteuning wordt het structureel, kan de eigen bijdrage laag blijven. Daarnaast geeft het ook zekerheid voor de docent die door János wordt ingehuurd. Voor János is dit ook een mooie manier om ingang te krijgen in de geseculariseerde gezinnen. Het contact met de ouders verbetert en het niveau van de kinderen gaat omhoog. Wij ondersteunen dit project middels de opbrengsten uit donaties en collectes.