Polen

In Polen ondersteunen we momenteel een tehuis in Nysa, dat gerund wordt door nonnen. Zij verlenen thuiszorg, brengen maaltijden bij zieken en ouderen en verzorgen een gaarkeuken van waaruit dagelijks aan ongeveer 50 mensen eten verstrekt wordt.
In het weekend vangen de zusters kinderen met een lastige thuissituatie op. Met allerlei leer- en speelactiviteiten worden de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen beziggehouden en ze krijgen een maaltijd.

Roemenië

Een deel van de contacten die we in Roemenië hebben, is met de Hongaarse minderheidsgroep die veelal in Transsylvanië woont. Al deze contacten lopen via predikanten van de Hongaarse Reformatus Kerk.
Daarnaast ondersteunen wij een dokterspost op het platteland nabij Oredea.

 

Brasov

In de buurt van Brasov, wordt een diaconaal project gesponsord. Het betreft het bejaardentehuis ‘Nikodemus’ in St. Petru. Hier wonen 34 ouderen die niet in de ‘Staats-bejaardentehuizen’ wonen. De situatie in deze tehuizen is als volgt: ouderen met allerlei verschillende ouderdomskwalen en beperkingen zitten daar bij elkaar op grotere zalen. En hoewel het tehuizen ‘van de staat’ zijn, is de bijdrage van de regering minimaal. In Nikodemus worden ouderen liefdevol verzorgd en heeft ieder zijn eigen kamertje. Daarnaast wordt er dagelijks gezamenlijk koffie gedronken, gegeten en zijn er diverse ‘activerende bezigheden’. De inkomsten hiervoor komen uit de kleine pensioentjes van de bewoners én door de verkoop van ‘onze’ kleding. Die kleding wordt op gezette tijden verkocht in een kerkelijk centrum in Brasov. De door u ingebrachte kleding vindt dan gretig aftrek. Gemiddeld levert een volle doos ca. €10,= op! Daarnaast wordt er in de kerk jaarlijks zeker één collecte gehouden voor dit ‘Altersheim’.

Ds. János Márton in Bontida

In Bontida, een dorpje 30 km. ten noorden van de stad Cluj, wonen ds. János Márton en zijn echtgenote Marika. Zijn gemeente wordt ook ondersteund d.m.v. de verkoop van ‘onze’ kleding. De opbrengst wordt gebruikt voor o.a. de stookkosten en het onderhoud van pastorie en kerk.  In de zomer van 2001 heeft een groep jongelui van de Bethel- en Immanuelkerk, ‘De Klusbus’ genaamd, geholpen bij de afwerking van de bouw van een jeugdhonk en renovatie van de klokkentoren.

Een paar jaar geleden is János een ‘bijles’-project gestart. Onderwijs en diploma’s zijn dè manier om aan de armoede te ontsnappen en een toekomst op te kunnen bouwen. Circa 16 leerlingen (tussen de 6e en de 12e graad) krijgen op zaterdag bijles in vakken waar ze moeite mee hebben als voorbereiding op de tentamens en examens. Daarnaast is er een taalcursus Engels of Duits voor oudere kinderen en volwassenen die zich willen ontwikkelen en/of een baan zoeken. Ouders dragen hier financieel aan bij, maar door onze ondersteuning is het structureel en geeft het ook zekerheid voor de docent die door János wordt ingehuurd.        János ziet dit als een mooie manier om een ingang te krijgen in de geseculariseerde gezinnen. Het contact met de ouders verbetert en het niveau van de kinderen gaat omhoog. Aansluitend geeft János ‘s zaterdags catechisatie. Wij ondersteunen dit project middels de opbrengsten uit donaties en collectes.

Dokterspost in Hidiselu de Sus

Sinds 2004 wordt de dokterspost van Dr. Precup door onze werkgroep ondersteund.
De dokter werkt in feite net zoals bij ons de huisartsen werken. Hij heeft spreekuur, rijdt visites en is bereikbaar voor spoedgevallen.
Omdat de plaatselijke bevolking zeer arm is, en de zorgverzekering niet optimaal werkt, is er constant behoefte aan medische spullen. Om aan de EU-eisen te kunnen voldoen komen er vanuit de regering steeds nieuwe richtlijnen waar de dokterspost aan moet voldoen. Er is echter geen financiële ondersteuning vanuit de staat…..De dokterspost is door financiële hulp van de werkgroep voorzien van: vloerbedekking, een alarminstallatie, verwarming en een computer met printer. Daarnaast is er intern verbouwd, zodat de patiënten op een fatsoenlijke manier kunnen worden onderzocht.