AANMELDEN VOOR PREEK VAN DE LEEK IS NIET NODIG. ER ZIJN WEL CORONAMAATREGELEN VAN TOEPASSING.

Wat is het ook alweer?
‘De Preek van de Leek’ is, zoals de titel al aangeeft, een preek, maar deze keer niet met een dominee op de kansel, maar een leek. Weliswaar zijn de leken op hun eigen manier allemaal gewend om publiek op te treden, in ‘De Preek van de Leek’ zullen ze zich kwetsbaar moeten durven opstellen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive.

Voor “onze” Preek van de Leek, worden bekende mensen uit de regio uitgedaagd om de kansel te beklimmen. Niet om een lezing te houden, maar om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en daar zowel met tekst als muziek een eigen invulling aan te geven. De leken krijgen hierbij professionele begeleiding van Ds. Atzo Nicolai en Ds. Peter Breure. Het resultaat: boeiende en verrassende verhalen ingebed in een traditionele liturgie.

Welke leek gaat ons voor?

Jan Hofman, directeur-bestuurder van de JH Donnerschool, is de eerste lekenpreker in een reeks van drie.

‘Speciaal voor mij’ is de slogan van de J.H. Donnerschool in De Glind. Jan draagt dit speciaal onderwijs een zeer warm hart toe. Zijn visie op kinderen is gebaseerd op een christelijke levensovertuiging.

“Ieder mens heeft zijn verhaal

De betekenis van het leven verschilt van mens tot mens van dag tot dag en van uur tot uur.

Aan de hand van de tekst uit Johannes 1: 1-16 hoop ik met u betekenis te geven aan het woord dat Mens werd. Het woord eens gesproken, kreeg vorm in de mens Jezus. Zoals Zijn leven begint met een geboorteverhaal, zo mag ieder mens zijn verhaal hebben. Een levensverhaal dat mag groeien.

In het speciaal onderwijs worden wij dagelijks geraakt door de verhalen van kinderen, jongeren en volwassenen.  Levensverhalen die dikwijls trauma’s met zich meedragen. Hoe gaan we daarmee om en hoe geven wij met elkaar betekenis aan onze en hun levens?  Het werken met mensen die veel meemaakten is onze kwaliteit. Met elkaar werken wij vanuit de missie dat ook zij tot bloei komen. En dat vanuit een volledige acceptatie van het menszijn.

Als samenleving, als gemeente van de Here Jezus Christus en als school maken we veel mee. Soms te veel, zoals in 2017 toe een leerling van ons omgebracht werd door een medeleerling. Met elkaar zochten we en tastten we in het donker. Maar we ontdekten ook dat elke mens, elke leerling een verhaal achterlaat.

En op die momenten zoeken we naar een Licht, dat door deze wereld gaat. Vriendelijk en veilig, zoals een mantel om ons heen geslagen. Een mantel van liefde en erbarmen. Een stem die zegt: ‘Heb moed, Ik ben het. Wees niet bang’.  En zo het leven de moeite waard maken: ‘Life is Worth Living’. Het leven is waard om te leven”

Jan Hofman

De dienst begint om 19.30 uur.

.

Wij nodigen u en/of jullie van harte uit deze, bijzondere bijeenkomst op 21 november 2021, bij te wonen!

Met vriendelijke groeten,

Atzo Nicolai, Peter Breure, Hans Versteegh en Ina de Boer