Voor de kerkdiensten:

 • In de kerk houden we 1,5 meter afstand. Dit betekent ook dat in de kerkzaal er een afstand van 2 stoelen is tussen een huishouden. Er zal u (net als bij eerdere maatregelen) door een ambtsdrager/vrijwilliger een plek worden aangewezen.
 • Het dragen van mondkapjes is in de kerk verplicht, ook bij verplaatsingen. Alleen als je zit mag hij af.
 • Jassen nemen we mee in de kerkzaal en kunt u op een stoel naast u neerleggen.
 • Het aantal te zingen liederen is beperkt, er wordt ingetogen gezongen
 • Na de kerkdiensten is er geen koffiedrinken.
 • Het moderamen heeft besloten om ook weer over te gaan tot reservering vooraf om teleurstellingen dat u de dienst niet kunt bijwonen te voorkomen.
 • Ook hier gelden de standaard basismaatregelen als blijf thuis bij klachten, geen handen schudden.

In het kerkgebouw:

 • Het dragen van mondkapjes in de kerk is verplicht, ook bij verplaatsingen.
 • Alleen als je zit mag het mondkapje af.
 • Houden we 1,5 meter afstand.
 • Koffie/thee e.d. schenken we alleen overdag in de zalen.
 • Is in de zalen beperkte ruimte (immers ook daar dient men 1,5 meter te bewaren). Houd u daar rekening mee wat betreft het aantal aanwezigen dat u uitnodigt.  
 • Zalenverhuur en gebruik van de kerk voor o.a. vergaderingen is na 17.00 uur niet meer toegestaan.
 • Aan instellingen/bedrijven, die zalen reserveren/huren vragen wij om na te gaan of dit echt noodzakelijke bijeenkomsten zijn, immers het advies van de overheid is: ‘werk zo veel mogelijk thuis’.
 • Voor kerkelijke activiteiten vragen we om een heroverweging of ze echt nodig zijn, overweeg ook alternatieven als digitaal vergaderen.
 • Ook hier gelden de standaard basismaatregelen: blijf thuis bij klachten, hygiëne, geen handen schudden e.d.

Voor culturele activiteiten (koren)

 • Na 17.00 uur geen koren of culturele activiteiten meer in de kerk.
 • Wettelijk mogen culturele activiteiten blijven doorgaan, ook al wijzen wij hen ook graag nog een keer op adviezen van de overheid om contacten zo veel mogelijk te voorkomen.
 • Een corona toegangsbewijs (ctb) is verplicht. De organisatie zorgt zelf voor controle.
 • In de oefenruimte mag het mondkapje af, buiten de oefenruimte dient men in het kerkgebouw wel een mondkapje te dragen.
 • Voor overige maatregelen voor koren verwijzen we naar  https://koornetwerk.nl/nieuws/protocol.