Artikel in Kerk Magazine inzake de vernieuwbouw van de Bethelkerk naar de Emmaüskerk.