De commissie Groene Kerk is naarstig op zoek naar nieuwe leden. De commissie probeert stap voor stap te werken aan een groenere geloofsgemeenschap. Een plek waar aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping, geven om de ander en samen aan de slag te gaan met rentmeesterschap.  Wat doen we zoal?

  • We inspireren onze gemeenteleden door publicaties in de Samenloop, op de website en Facebook. Alle publicaties zijn te zien op de website van de kerk onder ‘Groene Kerk’. Ook is het beleidsplan van Groene Kerk daar te vinden;
  • we denken mee in het proces van de vernieuwbouw van de Emmaüskerk. Dit doen we onder andere door deelname aan klankbordgroepen (bijvoorbeeld keuken en tuin);
  • we inspireren om bij de boodschappen en uitgaven voor de kerk groene keuzes te maken;
  • één keer per jaar vragen we in een dienst aandacht voor een bepaald thema (bijvoorbeeld warme truiendienst);
  • één keer per jaar organiseren we een activiteit voor de Samenspraak;
  • we inspireren elkaar door het uitwisselen van groene tips en ideeën;
  • we vergaderen kort, bondig en gezellig en gemiddeld één keer per twee maanden.

Lijkt het je leuk om samen met Max Jonker, Ellis Huppelschoten, Dick Bonestroo en Marianne van Atten mee te werken aan een groenere geloofsgemeenschap, wil je je inzetten voor een eenmalige activiteit of wil je meer weten, geef je dan op via  groenekerk@pgbarneveld.nl.

De commissie Groene Kerk