De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijfelijk en roept veel emoties op. Er heerst grote verslagenheid en verdriet. Daarnaast is er angst en onzekerheid over wat er nog komen gaat. Kerk in Actie ondersteunt wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza en willen we hulp bieden daar waar dat het hardst nodig is en op te kunnen schalen zodra dat mogelijk is.

In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Hulp wordt soms ook gegeven door geld over te maken aan gezinnen, om te kunnen overleven.

Via ons internationale kerkelijke netwerk van ACT Alliance, partnerorganisaties in Israël en Palestina en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.
Daarom doen we een klemmend beroep op u: help mee, want samen zijn we de kerk in actie. Organiseer een extra collecte of geef vanuit uw reserves. U kunt uw gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Gaza en Isreal.  Dankuwel!

Zie voor meer detailinformatie ook de volgende pagina:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/deze-hulp-biedt-kerk-in-actie-in-israel-en-gaza/