In Colombia komt er na 50 jaar (drugs-)burgeroorlog nog veel huiselijk geweld en seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en jongeren en daarbij veel Colombianen die rolverdeling helaas normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico. Met onze hulpt beschermt en begeleidt de organisatie Renacer vele kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van misbruik of dat dreigen te worden. ‘s Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden.

Steun dit werk door een bijdrage in de collecte of een bedrag over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, Utrecht o.v.v. Colombia, stop misbruik (W9200891) of doneer online. Hartelijk dank!