Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen van de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt Ghanese boerinnen met landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen,” vertelt een van de vrouwen.

Steun de Ghanese boerinnen en geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Ghana of doneer online. Lees meer op www.kerkinactie.nl/boeringhana.  Hartelijk dank voor uw gift.