In het het droge noorden van Noord-Ghana vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft die ook investeren in contacten met de moslim-buren. Verder is het leven in de dorpen ook een hele uitdaging vanwege de slechte wegen en het tekort aan schoon drinkwater en elektra. Daarnaast is de helft van de bevolking jonger dan 25 jaar. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt daarom voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders op voor deze uitdagingen; Jongeren worden opgeleid voor een praktisch vak en analfabeten leren lezen en schrijven in hun eigen dorp. Ze kunnen daarna ook de bijbel in hun eigen taal lezen.

Monica vertelt: “Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin, maar ik leid ook zondagsdiensten. Die duren bij ons drie uur. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk.”   Meer informatie over dit project kun je vinden op www.kerkinactie.nl/kerknoordghana

Je kunt dit werk steunen door bij te dragen in de collecte van 13 augustus of via een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kerk Noord-Ghana (Z009123) of doneer online. Hartelijk dank voor je bijdrage en betrokkenheid.

Bij vragen of opmerkingen kun je bij de ZWO-commissie terecht; zwo@pgbarneveld.nl