Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. Het dagelijks leven is er rauw, en behoorlijk uitzichtloos.  Het is geen positief verhaal, maar wel een verhaal dat gehoord moet worden. Laten we hen niet vergeten.

In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Met steun van Kerk in Actie worden ze opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, want zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, en de risico’s op uitbuiting en misbruik zijn groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.

Steun dit werk voor jonge vluchtelingen in Myanmar. Geef in de collecte, de Appostel-app,  of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. werelddiaconaat Myanmar, of doneer online.  Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kinderenmyanmar 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!