De grootschalige oorlog zette in Oekraïne alles op zijn kop. Lokale kerken schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving.  Kerken genieten een hoog vertrouwen in de Oekraïense samenleving, in tegenstelling tot de overheid die wordt gekenmerkt door bureaucratie en corruptie. Partnerorganisatie Ukrainian Education Platform (UEP) versterkt lokale kerken in het ontwikkelen van sociale initiatieven voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.

Met haar werk wil UEP de kwaliteit van de sociale dienstverlening van de kerkelijke gemeenten verbeteren, elke kerk versterken in haar lokale capaciteit, zorgen voor zichtbaarheid van de kerken in de samenleving, samenwerking met lokale autoriteiten en het bedrijfsleven en mensen enthousiast maken voor het belang van de ontwikkeling van hun stad of dorp.

Je kunt dit werk steunen door bij te dragen in de collecte of een bedrag over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘W 020428’ of doneer online. Hartelijk dank!