In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens.

Veel boerengezinnen verbouwen maar enkele gewassen op hun kleine perceel. Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin te voeden.

Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boerengezinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Zij kunnen hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

Op de demonstratieboerderij van de zusters leren boeren en boerinnen diverse groenten en fruit verbouwen zoals bonen, tomaten, aubergines, champignons, uien, bananen, koffie, ananas, zoete aardappel. Daarnaast leren ze ook om dieren te houden; kippen, konijnen, geiten, koeien, varkens en bijen. Ze praten tijdens de trainingen ook over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, man-vrouw-verhoudingen en huiselijk geweld. Na de training krijgen ze begeleiding in hun eigen dorp.

Lees meer op: www.kerkinactie.nl/zustersrwanda

Help je mee om dit werk tot een succes te maken? Geef in de collecte of steun de boerinnen in Rwanda met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. zusters Rwanda (Z009060) of doneer online.
Hartelijk dank!

.