In de ZWO-dienst van 5 februari gaat het over het thema ‘Ontheemd’. Veel mensen voelen zich ontheemd in deze wereld. Jijzelf misschien soms ook wel. Maar het geldt zeker voor meerdere miljoenen Pakistanen die een halfjaar geleden hun woning en hun werk verloren door een ongekend grote overstroming. Eenderde van het land stond onder water. Een deel van deze mensen hebben vorig jaar noodhulp ontvangen, maar ook structurele hulp voor het weer kunnen opbouwen van een toekomst is hard nodig. Daarom ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD, die jongeren helpt middels vakopleidingen en leningen.

De organisatie begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: de organisatie brengt jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

Wat betekent dit project voor Sana Amanat?

“Na de middelbare school begon ik aan een kunstopleiding, maar mijn familie is zo arm dat ik hiermee moest stoppen. Toen  hoorde ik dat AWARD een gratis training mobieltjes repareren voor meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks: mannenwerk, zeiden ze. Maar ik heb de training met succes afgerond en werd door AWARD geholpen om mijn eigen reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen en meisje uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat ze ze zich in mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.”

Steun dit werk

Meer informatie kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan

Steun dit werk met een bijdrage op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. werkgelegenheid Pakistan,of geef in de collecte, of doneer online via de Appostel app. Hartelijk dank!