Vluchtelingenkinderen in Griekenland maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Ze groeien op in een kamp, maar wij gunnen hun een beter leven! Daarom komen we in actie. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. De kinderen komen met een deel van hun familie in gammele bootjes vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Eindigt hun leven hier? De situatie in de vluchtelingenkampen is voor sommigen al een paar jaar mensonwaardig. Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het onzekere wachten.


“HEER onze God, 

 Uw ogen gaan rond over de hele aarde.
U kent en doorgrondt de harten van mensen.
Uw oren horen de roep omhoog, de kreten van nood en het stille klagen
Het is Uw schepping die zucht, in barensnood.”

Op Lesbos steunt Kerk in Actie haar partner Borderline die vluchtelingen na aankomst eerste hulp biedt, helpt bij het invullen van de benodigde formulieren, aanspreekpunt is bij vragen, kinderen en jongeren leerzame en ontspannende activiteiten biedt en woonruimte verzorgt voor kwetsbare vluchtelingengezinnen. Kerk in Actie steunt ook de Grieks-Orthodoxe kerk die minderjarige vluchtelingen opvangt in meerdere opvanghuizen. Sommigen blijven er kort, anderen tot ze 18 jaar zijn. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en juridische hulp bij hun asielaanvraag. Ook helpt de kerk vluchtelingengezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee?
Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
• Voor €17,- krijgt een kind een maand gezondheidszorg
• Voor €42,- kan een kind een maand naar school
• Voor €19,- krijgt een gezin van een van de kinderen een voedselpakket

Geeft u svp ook aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Vluchtelingenkinderen Griekenland’, of doneer online. Hartelijk dank!