Nog altijd zijn vele vluchtelingen gestrand in Griekenland. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijv. Syrië, Afghanistan en Iran. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt met haar noodhulp-programma organisaties die mensen op de vlucht opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Steun dit werk en geef in de collecte, of in de Appostel-app. Of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Vluchtelingen Griekenland’ of doneer online. Hartelijk dank voor je gift! Lees meer op www.kerkinactie.nl/griekenland

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!