In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere

gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen en hun partners en kinderen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven, bijv. bezoeken tijdens de detentie, maar ook het bieden van nieuwe kansen in de maatschappij. Voor de kinderen zijn er speciale herfstkampen waar ze kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

Steun dit werk en geef in de collecte, of in de Appostel-app. Of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat – gevangenenzorg of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op www.kerkinactie.nl/gevangenen

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!