Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ze leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.
Steun dit werk en geef in de collecte, of in de Appostel-app. Of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending Libanon of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op www.kerkinactie.nl/onderwijslibanon
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!