De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt hun toerusting hiervoor. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.

Steun dit werk en geef in de collecte, of in de Appostel-app. Of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending maart. Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op www.kerkinactie.nl/vrouwenindonesië 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!