Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar maar in het midden van het eiland wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft bijv. de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven.

Duurzame landbouw bevorderen

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk. De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-win-situatie.

Persoonlijk verhaal: In het dorp waar Soligan woont, konden

de boeren samen met de kerk op vier plaatsen een irrigatiesysteem aanleggen.  “Vroeger was een tweede rijstoogstnooit haalbaar, maar nu wel, en misschien zelfs een derde met cassave, maïs en pinda’s”, vertelt Soligan trots. De verwachting is dat maar liefst 275 boeren in het dorp van Soligan de komende jaren meer opbrengsten hebben dankzij de irrigatiesystemen. Helpt u mee?
Voor meer informatie, zie ook https://www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie

Steun dit werk en maak een bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Javaanse boeren Indonesië  of doneer online. Hartelijk dank!