De bevolkingsgroei in Egypte is groot en de mensen op het platteland worden steeds armer. Veel gezinnen zijn zo arm dat de ouders beiden werken om nog een paar cent bij elkaar te krijgen. Er is geen geld om kinderen naar school te staren. Schooluniformen, boeken en schrijfgerei kunnen niet worden betaald. Bovendien moeten de kinderen maar snel de straat op om papieren zakdoekjes, snoepgoed of andere kleine dingen te verkopen. Veel kinderen zijn verzwakt doordat ze erg eenzijdig eten. Brood is gesubsidieerd, maar zuivel en vlees zijn voor de meeste gezinnen veel te duur. Kinderen verzwakken en worden ziek. Geld voor een goede medische verzorging is er niet. Het is niet vreemd dat sommige ouders in wanhoop geld vergokken en door alcohol en drugs hun problemen proberen te vergeten.

Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: ‘Veranderen kan’.   Want werkelijke armoede zit volgens een koptische dorpeling niet in de omstandigheden, maar in het hart: „Als je eenzaam en alleen bent en er is niemand die voor je zorgt, dan ben je erg arm. Kinderen hebben liefde nodig en ze mogen weten dat God hun die liefde kan geven”.

De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van grote betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook op het platteland van Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale organisatie BLESS leert de Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk.

Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten.

Steun dit werk

Kerk in Actie steunt het werk van kleine koptische gemeenten in Egypte.  Geef in de collecte of op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. projectnummer ‘Z 009102’, of doneer online via http://kerkinactie.nl/kerkinegypte. Hartelijk dank!