Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Dreigende hongersnood in Oost-Afrika

In 2022 dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. We delen water en voedsel uit, vooral aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ook dieren helpen we met water en eten, want veeteelt is
voor veel mensen de belangrijkste bron van levensonderhoud.

Rampenpreventie gaat elders ook door

Misira en Muntaha en drie andere ondernemende vrouwen kregen een startbedrag en training om een winkel te starten in hun dorp. Meymuna en vier andere vrouwen ontvingen een startbedrag en training om een restaurant te beginnen. Vooral op marktdagen is het druk in de winkel en het restaurant. Nu de oogst is verbeterd kunnen boeren hun overschot direct verkopen aan het restaurant en de winkel. Win-win.

Spaargroepen

Veel arme vrouwen kunnen geen lening krijgen van een bank. De kerk zette spaargroepen op, zodat vrouwen samen leren sparen en investeren. Gemiddeld gaat hun inkomen met 20 euro per maand omhoog. Dat geld investeren vrouwen in ziektekosten, schoolgeld, droogtebestendige zaden, materialen voor een eigen bedrijfje (zeep maken, bijen houden, geiten fokken, waterfilters maken) en in noodgevallen voor voedsel.

Het leven van 695 gezinnen (3500 mannen, vrouwen en kinderen) kan zo ingrijpend veranderen. Zij zijn niet langer afhankelijk van noodhulp. Helpt u mee noodhulp voorkomen?

Bekijk de filmpjes: 1. Fatima, 2. Hassan, 3. Gaweinesh.

In het kinderfilmpje van Kids in Actie komt dit werk aan bod.

Steun dit werk

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Ethiopië of doneer online. Hartelijk dank!