De overstromingen in Pakistan van dit jaar zijn nauwelijks te bevatten als je de cijfers hoort en de beelden ziet.  Onze steun is nú nodig.  Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog:

 • Normaal gesproken zijn er 4 regenperiodes per jaar, maar in dit jaar waren er wel 8 omvangrijke periodes van regen.
 • De watersnood volgt op een periode van uitzonderlijke droogte en hitte met temperaturen tot 51 graden, waardoor vele gletsjers smelten.
 • De laatste twee maanden heeft het zelfs bijna onophoudelijk geregend. Grote overstromingen zijn het gevolg. Het zijn de ergste in 30 jaar tijd.
 • Inmiddels is er drie tot zes keer de hoeveelheid regen gevallen dan het nationale gemiddelde.
 • Een derde deel van het land staat onder water.
 • Maar liefst 33 miljoen mensen zijn hierdoor getroffen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn mensen op de vlucht naar veiliger plekken, waar ze in tenten wonen.
 • Een groot deel van de mensen bevindt zich op plekken waar de regering ze niet kan bereiken.
 • Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.
 • Vluchtelingen hebben geen drinkwater, ook kinderen drinken water wat is vervuild en mogelijk besmet met ziektes.
 • Als het water straks weg is, dreigt ook honger, want de oogsten zijn vernietigd.
 • Er zijn al 1000 doden gevallen.

Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften; tenten, voedselpakketten, veevoer.

Onze dringende vraag is: wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift? Het kan voor de inwoners van de getroffen gebieden het verschil tussen leven en dood betekenen.

Steun noodhulp in Pakistan Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Pakistan of doneer online.
Hartelijk dank