Veel vrouwen in Guatemala krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca helpt deze onderdrukte vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht tegen vrouwen moet stoppen.

Guatemala is getraumatiseerd door een 36-jarige burgeroorlog (die officieel in 1996 eindigde), waarbij 240.000 mensen omkwamen. Soldaten zetten toen geweld in tegen vrouwen en hun gezinnen als onderdrukkingsmiddel. Helaas is er voor veel vrouwen weinig veranderd, omdat er nog steeds veel (huiselijk) geweld is. Daarom is het werk van Cedepca nog steeds actueel en nodig en inmiddels ook uitgebreid naar omringende landen, zoals Nicaragua en Costa Rica.

De organisatie vraagt zowel online als offline aandacht voor geweld tegen vrouwen en voor gelijkheid tussen man en vrouw. Tijdens de jaarlijkse Internationale Dag tegen het Geweld (op 25 november) gaan vrouwen de straat op om het probleem breed onder de aandacht te brengen in Guatemala. Vrouwen worden ondersteund om juridische of medische hulp te vinden na huiselijk of seksueel geweld. Veel vrouwen die de cursussen volgen, blijven zich als vrijwilligster inzetten voor de organisatie.

Voor een goede indruk van het werk van Cedepca kunt u deze video bekijken:

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. sterke vrouwen Guatemala (Z9109213) of doneer online. Hartelijk dank!