Ethiopië wordt door de klimaatverandering geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door heftige regenval en overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisaties willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie helpt de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes van onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië. Bedankt voor uw steun.