Een ingenieus kooktoestel levert vrouwen in Bangladesh niet alleen meer inkomen en een betere gezondheid op, het is ook milieuvriendelijk.  Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in biochar, een soort houtskool. Vrouwen mengen dit met organische mest van hun vee en verkopen de biochar vervolgens als een natuurlijke bodemverrijker, die CO2 opslaat in de bodem en zo uitstoot vermindert. Het kooktoestel veroorzaakt bovendien minder rook.

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Door de stijging van de zeespiegel gaat kostbare landbouwgrond verloren. Ook kent klimaat  veel langere perioden van droogte dan voorheen, of juist perioden met extreme regenval, die de voedselvoorziening bedreigen. Parterorganisatie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken, waarbij het verstookte hout duurzaam wordt benut.

Ingenieus kooktoestel

Onderdeel van dit plan is een ingenieus kooktoestel, dat het gestookte hout en groenafval voor 50% omzet in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Door organische mest aan de biochar toe te voegen, kan het worden gebruikt als bodemverrijking. De biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op en houdt water langer vast. Dat is een groot voordeel in perioden van droogte. Daarnaast slaat biochar CO2 langdurig, wel zo’n 1000 jaar, op in de bodem, waardoor CO2-uitstoot wordt verminderd. Vrouwen die dit zogenaamde ‘akha-kooktoestel’ gebruiken, kunnen de biochar die ze ‘produceren’ verkopen en daarmee hun inkomen verhogen.

Het bijkomend voordeel voor gebruikers van dit kooktoestel is dat het binnenshuis minder rookontwikkeling geeft. Kortom; beter voor de gezondheid!

Steun dit werk

Steun dit werk en maak een bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. projectnummer W002061 Bangla Desh of doneer online. Hartelijk dank!

Zie ook: https://kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh