Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Een groot deel van Java is in principe vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook biologische en duurzame streekproducten te produceren en dus hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën een goede landbouw bedrijft.

De kerk leert boeren ook hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. In een van de dorpen konden de boeren samen met de kerk op vier plaatsen een irrigatiesysteem aanleggen. “Vroeger was een tweede rijstoogst nooit haalbaar, maar nu wel, en misschien zelfs een derde met cassave, maïs en pinda’s”, vertelt een van de boeren.
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Landbouw Indonesië. Dank u wel!  Zie verder eventueel www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie, ook voor online doneren.