In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

Een persoonlijk verhaal

Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, woont op straat. “Ik was een gewoon kind, met een thuis en een fijn gezin,” vertelt zij. “Maar alles veranderde toen mijn vader ons huis moest verkopen vanwege gokschulden. Om geld te verdienen, moesten we op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar school.”

Dreamhouse helpt

In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra van Dreamhouse. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie, helpen bij het bouwen van vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis.

Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ook willen ze zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Project K017881 Straatkinderen Indonesië of doneer online. Hartelijk dank! https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ondersteuning-diaconaat-in-arme-regios/