Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie en zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Er is weinig werk en er zijn minder voorzieningen om bijv. kansarmen jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerken leggen contact met mensen in armoede en zoeken samen met hen naar manieren om hun leefsituatie te verbeteren. Daaruit kunnen initiatieven ontstaan als voedselbanken, kledinginzamelingsacties of projecten voor kinderen die in armoede leven.  Kerk in Actie wil dergelijke lokale kerken ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven. Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Nederland. Dank u wel!  Zie verder eventueel www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland, ook voor online doneren.