In Griekenland komen nog steeds dagelijks vele vluchtelingen aan, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Daarnaast zijn er nog steeds velen die al enkele jaren in de slechte kampen verblijven.  Onder hen ook duizenden kinderen. Ze komen terecht in onveilige kampen met

gammele tenten. Er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen.

Het ergste is misschien wel de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere wachten.  De griekse overheid geeft bij herhaling aan dat ze door de financiële situatie in het eigen land niet meer voor de vluchtelingen kunnen doen dan ze doen.

Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs, proberen hen op een betere plek te krijgen en pleiten er bij de overheid voor meer van hen in Nederland op te nemen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van Kerk in Actie voor opvang

van gestrande vluchtelingen. Doet u mee?  Geef aan de collecte of maak een

bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Griekenland.

Hartelijk dank!

Voor meer informatie, kijk op www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos