Het doel is dit keer wel heel extra toepasselijk, gezien de vernieuwbouw van onze kerk, omdat er bij deze collecte sprake is van een herstelfonds van Syrische kerken, gericht op de herbouw van diverse verwoeste gebouwen. Het belang daarvan is groot.  Zie Herstelfonds Kerk in Actie helpt Syrische kerken weer opbouwen | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

Juist in een tijd waar wij geld kunnen uitgeven aan een verbouw van onze Emmaüskerk, zou het fijn zijn als we samen ook op een goede manier invulling willen geven aan het helpen van andere kerken om hun totaal verwoeste kerken weer op te bouwen. Niet alleen naar binnen gericht zijn, maar ook naar buiten gericht. 

Zie de video hieronder