Samen werken aan een stabiele toekomst Kameroen middels duurzame landbouw en voedsel voor iedereen. 

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. Predikanten van de  Lutherse Broederkerk leren  boerengezinnen ook duurzame landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt.  Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.

Driekwart van de bijdrage voor dit werk is voor landbouw en een kwart voor de predikantenopleiding. Steun dit werk steunen met bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. landbouw/voorgangers Kameroen of doneer online. Hartelijk dank!

Zie hieronder een mooie video over het project