Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier wonen relatief gezien nog veel christenen (25-30%), waar dit percentage in de buurlanden veel lager is. Christelijke instellingen als Near East School of Theology (NEST) hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen.  Wilbert: “Ik vind het bijzonder om te zien hoe studenten uit bijv. Syrië ondanks alles blijven vertrouwen op God. En dat er dus nog steeds mensen zijn die een roeping voelen om predikant te worden en die een rol willen vervullen in hun kerk.”
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Onderwijs Libanon. Dank u wel!   Zie verder eventueel www.kerkinactie.nl/onderwijslibanon, ook voor een online donatie.