Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

Kinderen

Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders naar het buitenland vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen ze groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en verlaten, en hierdoor liggen depressie en agressie op de loer.

Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van educatie en sociaal en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht.

Ouderen

Veel ouderen hebben slechts een klein pensioen waar ze onmogelijk van kunnen rondkomen. De overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland. Door het te kleine pensioen gaan velen als eerste bezuinigen op voedsel. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en kunnen ze vaak hun gas- en lichtrekening niet betalen. Velen vereenzamen. Koken doen ze niet meer, om zo toch hun verwarming en medicijnen nog zoveel mogelijk te kunnen betalen. Hierdoor verzwakken ze lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts.

Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum in een aantal dorpen de meest kwetsbare ouderen thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo’n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn.

Steun dit werk

Steun dit werk en maak een bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.vo.v.v. Opvang Moldavië.of doneer online. Hartelijk dank!

Zie voor meer info: https://kerkinactie.nl/opvangmoldavie