Afgelopen juni hebben we een oproep in Samenloop gedaan omdat de ondersteuning van het project Nehemia in Roodewal, Worcester, Zuid Afrika wordt beëindigd.  Deze oproep willen we in Emmaus InZicht bij deze nogmaals herhalen omdat het aantal reacties tot nu toe nog beperkt is gebleven en het bericht misschien tot nu toe aan uw aandacht is ontsnapt.  

Waar gaat het om: Met ingang van 2022 wil de commissie ZWO samen met de gemeente starten met een nieuw goed-doel-project, wat gesitueerd is buiten West- of Oost-europa.  Vanaf half oktober willen we een  project-selectie doen, waarbij we namens de gemeente diverse beoordelingscriteria zullen gebruiken.  We zoeken in ieder geval een ‘klein project’,  met weinig overheadkosten en nog weinig donateurs, waarmee we regelmatig rechtstreeks contact kunnen hebben, bijv via e-mail en telefoon of online internet.   
Verder betreft het vaak een doel-thema als;
–              Project voor jongeren en kinderen rondom naschoolse opvang  OF
–              Project wat leidt tot zelfstandig voorzien in eigen levensonderhoud  OF
–              Project met microkrediet aan boeren en vrouwen-ondernemingen Daarbij zoeken we ook iemand(en) vanuit onze eigen gemeente die ‘ambassadeur voor het nieuw gekozen goede-doel-project’ kan en wil zijn, of iemand die niet ver weg van Barneveld woont en die rol naar ons toe wil vervullen.
Daarom de volgende VRAAG:  Als je goede ideeën hebt naar aanleiding bovenstaande omschrijving, stuur je tips dan uiterlijk maandag 11 oktober  door aan de ZWO commissie, via emailadres zwo@pgbarneveld.nl  of bel met G. Kersjes 0627047401