Voor het project Tree of Life is inmiddels besloten dat we als gemeente gaan sparen voor de aanleg van een demonstratieperceel ‘voedselbos / boslandbouw’. Jaarlijks kunnen er in Kameroen met dit perceel vele studenten opgeleid worden. Ze gebruiken de methode ‘Foundations for Farming’, een duurzame landbouwmethode die Tree of Life over de wereld verspreid vanuit Malawi, ook naar Kameroen. Bij deze methode kunnen de opbrengsten zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen flink worden verhoogd. Daarbij gaan ook de natuur en het land erop vooruit, door bodemverbetering en meer biodiversiteit.

De afgestudeerde studenten geven daarna trots hun collega-boeren in hun eigen dorpen de instructie weer door en zo verspreid de kennis en de inspiratie zich.
Een prachtig resultaat!

Doe je mee en ondersteun je de actie door te sparen voor zaden, een waterpomp, irrigatiepijpen en stekken? Geef aan de collecte van 24 maart, in de Appostel-app of maak je bijdrage over op NL80 RABO 0129 828 459 t.n.v. Stichting Tree of Life o.v.v. Kameroen. Hartelijk dank alvast.

Als u meer wilt weten, kunt u ook kijken op de website https://treeoflife.international/   of  https://treeoflife.international/duurzame-projecten/kameroen/